REG

Logistea AB sonderar möjligheten att avyttra sin fastighet

Styrelsen för Logistea AB (publ) har idag fattat beslut om att undersöka möjligheten att avyttra det fastighetsägande dotterbolaget, Logistea Propco AB, alternativt fastigheten Landskrona Örja 1:20 som ägs av Logistea Propco AB.

Landskrona Örja 1:20 är en modern logistikfastighet om ca 45,000 m2 uthyrd till logistikkoncernen DSV på triple net avtal med drygt 12 års återstående avtalsperiod. För ytterligare information om fastigheten och Logistea AB hänvisas till www.Logistea.se

Mot bakgrund av det stora investerarintresset som förnärvarande finns för moderna logistikfastigheter har Logisteas styrelse beslutat undersöka om aktieägarnas intressen bäst tillgodoses genom en försäljning av antingen det fastighetsägande dotterbolaget eller av fastigheten. Mot denna bakgrund kommer en process att initieras syftande till att efterhöra marknadens intresse av ett förvärv av Logistea Propco AB alternativt fastigheten.

Ett avyttringsbeslut kommer att underställas en bolagsstämma i Logistea AB.

Stockholm den 31 oktober 2019

Logistea AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, [email protected],som Certified Adviser.

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Närmare 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB