INVESTERING I DISCORD

Athanase Innovation investerar i det amerikanska bolaget Discord. Discord grundades 2013 som en chatservice för gamingcommunityn. Idag är det en röst-, video, och textkommunikationstjänst som används av miljontals människor som vill umgås och prata med sina kompisgäng och communityn. Tjänsten kan liknas vid Skype eller Slack och är primärt fokuserad mot gaming. Tack vare en enkel funktionalitet där grupper av individer med liknande intressen kan sätta upp sitt eget rum att mötas och diskutera har man rönt stora framgångar och har en snabbt växande användarbas. Även om Discord initialt användes av människor inom gaming används tjänsten idag av människor som sätter upp chatrum för att diskutera kryptovaluta, eSport, konst etc. Discord har idag ca 150M aktiva användare vilket kan jämföras med 100M användare för ett år sedan.

Bland övriga investerare kan nämnas Index Ventures, Greylock Partners samt Accell. Investeringen görs av ett helägt dotterbolag till Athanase Innovation och uppgår till knappt 1% av förvaltat kapital och ägandet i Discord uppgår till mindre än 1%.

"Discord har skapat en unik position för människor att träffas digitalt och diskutera en uppsjö olika ämnen. Att man lyckats positionera bolaget från att initialt fokusera på gamers till grupper med helt andra intressen är imponerande och en stor förklaring till den starka tillväxten i användarbasen" säger Daniel Nyhren, VD i Athanase Innovation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhren, VD
Telefon: +46 768 50 60 20

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ förvaltare med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom artificiell intelligens, automation och digitalisering. Bolaget har en stark balansräkning samt intäktsströmmar från en fond på ca 1,2 mdkr. Vi planerar att lansera ytterligare fonder där det egna kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär att en ny fond har ett signifikant "seed"-kapital från dag ett som möjliggör snabbare kapitalresning samt investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det här kommer vara ett attraktivt erbjudande för framför allt små och mellanstora institutioner samt konsumenter, då dessa investerare ofta har svårt att få exponering mot den här typen av investeringar.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB