Pressmeddelanden

REG
ATHANASE INNOVATION AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023. Styrelsen för Athanase Innovation AB har bland annat föreslagit att stämman b...
AIF-REGISTRERING MEDDELAD AV FI Finansinspektionen har meddelat beslut om att registrera de bolag som är avsedda att förvalta Athanase Innovations första fond som interna AIF-förvaltare.  PETER LAVESON, VD, KOM...
REG MAR
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 OKTOBER - DECEMBER 2022 • Nettoomsättning uppgick till 1,7 mkr (3,4 mkr). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 12,0 mkr (1,7 mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -1...
FÖRSÄLJNING AV OPTION Athanase Innovation har genom dotterbolag ingått en överenskommelse med Celina Fondförvaltning som innebär att Athanase Innovation säljer innehavd option gällande förvaltningsrät...
VALBEREDNING I ATHANASE INNOVATION UTSEDD Vid årsstämman 2022 beslutades att styrelsens ordförande, årligen senast den 15 oktober, ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, enligt Euroclear Swede...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022 JULI - SEPTEMBER 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 3,1 mkr (2,1 mkr). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till -17,9 mkr (5,0 mkr). • Resultat före skatt uppgick till...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Athanase Innovation

Webbplats
https://athanaseinnovation.com/
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0015810007 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB

IR-Kontakt

Malin Norrman CFO [email protected] +46 70 678 85 00