Valberedningens förslag till styrelse i Lipigon till Årstämman 2024

Valberedningen föreslår val av Lars Öhman till styrelsens ordförande samt nyval av Fredrik Lindgren till styrelseledamot till årsstämman 2024. Fredrik Lindgren har mer än 25 års erfarenhet inom Life Science-sektorn, där han har haft positioner som verkställande direktör eller styrelseledamot i över 10 företag. Hans senaste uppdrag var som Managing Director i Larodan AB fram till 2023, och har innan dess arbetat som vd på Karo Bio AB och Biolin Scientific AB. Fredrik innehar en juristexamen från Lund Universitet samt en eMBA från Stockholm School of Business.
 
Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman är: Omval av, Johannes Hulthe, Jessica Martinsson, Eva Pinotti Lindqvist, David Westberg och Lars Öhman samt nyval av Fredrik Lindgren.
 
Valberedningen föreslår omval av Lars Öhman till styrelsens ordförande.
 
Lipigons valberedning består av:
Jan Wahlström (valberedningens ordförande)
Mattias Eriksson
Fredrik Lindgren

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68