REG
Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Lipigon har fastställts och teckningsperioden inleds den 4 december 2023 Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under april 2023. En (1) unit bestod av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptio...
Lipigon bjuder in till en digital bolagspresentation och Q&A Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") bjuder härmed in till en bolagspresentation och Q&A-session med anledning av nyttjandeperioden för teckningsoptionerna. Presentationen komm...
Lipigon presenterar Lipisense® vid Global CVCT Forum 2023 Lipigons vd Stefan K. Nilsson kommer att delta på det prestigefyllda Global Cardio Vascular Clinical Trialists (CVCT) Forum 2023, som äger rum 30 november-1 december på The Natio...
Lipigon presents Lipisense® at Global CVCT Forum 2023 Lipigon's CEO Stefan K. Nilsson will be taking part in the prestigious Global Cardio Vascular Clinical Trialists (CVCT) Forum 2023. This event will take place from November 30 to...
REG
Lipigon rapporterar statistiskt säkerställd reduktion av målproteinet ANGPTL4 efter upprepad behandling med Lipisense® Lipigon Pharmaceuticals AB (Lipigon) rapporterar idag att den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense® med statistisk säkerställd signifikans minskar koncentrationen av...
REG
Lipigon reports a statistically confirmed reduction of target protein ANGPTL4 after repeated treatment with Lipisense® Lipigon Pharmaceuticals AB (Lipigon) announces today that its blood lipid-lowering drug candidate, Lipisense®, has demonstrated with statistical certainty a significant reduction...
REG
Lipigon publicerar delårsrapport för januari-september 2023 Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för årets tredje kvartal, perioden 1 juli-30 september 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgäng...
Lipigon deltar i Q&A på Redeye Life Science Day 2023 Lipigons vd Stefan K. Nilsson medverkar på Redeyes investerarevent Redeye Life Science Day 2023.
REG
Lipigon ansöker om klinisk prövning fas II för Lipisense® Lipigon Pharmaceuticals AB (Lipigon) har lämnat in ansökan om klinisk prövning fas II för sin blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense®.
REG
Lipigon applies for clinical trial Phase II for Lipisense® This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail. Lipigon Pharmaceuticals AB (Lipigon) announces that the comp...
Nyhetsbrev #3, 2023 Sänkning av målprotein i fas I, amerikanskt patent och plats på Börskollens lista En intensiv sommar har övergått i en ännu intensivare höst för Lipigon.   Vi har delat med oss av de glädjande nyheterna att vår kliniska fas I studie visade "target engagement"....
REG
Lipigon beviljas USA-patent för behandling av kardiometabola sjukdomar Det svenska läkemedelsbolaget Lipigon Pharmaceuticals ("Lipigon") tillkännager idag att de har beviljats ett patent av det amerikanska patentverket (USPTO, US Patent and Trademar...
REG
Lipigon secures US patent for treatment of cardiometabolic disease This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail. Lipigon Pharmaceuticals ("Lipigon") today announces that the...
Lipigon presenterar på forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterar vid European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland den 11-14 september
Lipigon presents at the ELC scientific meeting in Tutzing, Germany Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") is presenting at the European Lipoprotein Club's scientific meeting in Tutzing, Germany, on September 11-14.
REG
Lipigon publicerar delårsrapport för januari-juni 2023 Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 april-30 juni 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt p...
REG
Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 645 kronor till ett genomsnittspris om 0,...
REG MAR
Lipigon meddelar positiva säkerhetsresultat och uppmuntrande data om måluppfyllelse från fas I-studien med Lipisense Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), tillkännagav idag de fullständiga säkerhetsresultaten från fas I-studien med Lipisense®, ett läkemedel som hämmar ANGPTL4 och sänker blodf...

Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68