Valberedning utsedd inför Lipigons årsstämma 2024

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelar härmed att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 har utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 december 2023. Valberedningen består av:              

  • Mattias Eriksson representerar Fort Knox Förvaltning AB
  • Fredrik Lindgren representerar Rekonstructa AB
  • Jan Wahlström representerar Magbaleo AB, valberedningens ordförande
  • Lars Öhman, styrelseordförande i Lipigon Pharmaceuticals samt styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB 

Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning och instruktioner i bolagsordningen.

Årsstämman kommer att hållas den 23 maj 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande, Jan Wahlström, via e-post till [email protected], eller per telefon 073-232 39 26. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 mars 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68