Stort intresse för Lipigon på Europas ledande forskarmöte om åderförfettning

Lipigons vd Stefan K. Nilsson höll två presentationer om Lipisense på tisdagskvällen vid EAS Congress 2022 i Milano, den största årliga kongressen om åderförfettning i Europa. "Jag möttes av ett stort internationellt intresse för vår läkemedelskandidat Lipisense", säger Stefan K. Nilsson.

EAS Congress 22-25 maj 2022, som anordnas av European Atherosclerosis Society, är en av Europas största konferenser inom ämnesomsättningssjukdomar, främst hjärt-kärlsjukdom.

Kongressen samlade 1 500 experter, forskare och representanter från sjukvård, akademi och industri och är en av de största vetenskapliga konferenserna inom Lipigons fält.

Vid årets sammankomst, förbundets 90:e kongress, denna gång i Milano, höll Lipigons vd Stefan K. Nilsson två separata presentationer vid "Late Breaking Session" på tisdagskvällen. Båda handlade om ANGPTL4, målproteinet för Lipigons längst framskridna läkemedelskandidat Lipisense.

  1. Silencing of ANGPTL4 via antisense oligonucleotides effectively reduces plasma triglyceride and glucose levels in mice without causing lymphadenopathy
  1. Liver specific targeting of ANGPTL4 using a GalNAc conjugated antisense oligonucleotides approach

Den första presentationen handlade om att risken för lymfatiska biverkningar undviks genom att Lipisense levereras och har sin verkan främst i levern. Studier utförda av andra har visat att lymfatiska biverkningar är ett problem om man slår ut ANGPTL4 i hela organismen. Lipigons läkemedel är målsökande för levern och påverkar främst ANGPTL4 i levercellerna. Presentationen visade också att de positiva behandlingseffekter som forskarna sett i djurmodeller mycket väl stämmer överens med vad de förväntade sig, baserat på genetiska data från människor.

I den andra presentationen redovisade Stefan K. Nilsson genetiska data som lyfter fram ANGPTL4 som det bästa målproteinet för triglyceridsänkning, jämfört med andra etablerade målproteiner. Presentationen visade också att mängden av ANGPTL4 i blodet korrelerar starkt med de sjukdomar som kan tänkas behandlas med Lipisense.

"Det faktum att jag fick hålla två presentationer efter varandra är ett kvitto på hur relevant och viktig vår forskning är, och vilket enormt intresse det finns för nya och bättre behandlingar inom det här området", säger Stefan K. Nilsson.

"Under hela kongressen har jag mötts av stor nyfikenhet från forskare, läkare och industri. Våra data väcker uppmärksamhet och det är än mer tydligt nu när vi går in i kliniska prövningar. Vi har lyckats slå hål på en gammal dogm om att ANGPLT4 inte är ett lämpligt målprotein och våra genetiska data visar dessutom att de behandlingar som finns i klinisk utveckling inte riktigt kan mäta sig med vårt målprotein", säger Stefan K. Nilsson.

Läs mer om EAS här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68