Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att den sista patienten har avslutat behandlingen i den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense. Studien syftade främst till att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av Lipisense vid behandling av svår hypertriglyceridemi.

Lipisense är en läkemedelskandidat som har utvecklats för att behandla svår hypertriglyceridemi, vilket är ett tillstånd som kännetecknas av betydligt förhöjda nivåer av triglycerider i blodet.

Den kliniska fas I-studien, som startade i maj 2022, är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie avsedd att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten hos Lipisense i enstaka och upprepade doser under fyra veckors behandlingsperioder, antingen med Lipisense eller placebo. Som tidigare kommunicerats tyder tillgängliga data på god säkerhet och tolerabilitet. Toplineresultat förväntas tillkännages under sommaren 2023.

"Vi är glada att meddela att vi har uppnått denna viktiga milstolpe. Den senast inkluderade patienten har avslutat det fyra veckor långa behandlingsprotokollet och uppföljningen", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon. "Förhöjda triglyceridnivåer ökar risken för åderförkalkning, kranskärlssjukdom och pankreatit, det vill säga inflammation i bukspottkörteln. Det finns ett betydande medicinskt behov av säkrare och effektivare behandlingar som ännu inte har tillgodosetts. På global nivå lider cirka 30 procent av den vuxna befolkningen av hypertriglyceridemi, och detta antal fortsätter att öka varje år. Lipisense har utvecklats för att bemöta denna växande hälso- och sjukvårdskris." 

Om Lipisense
Läkemedelskandidaten Lipisense är ett RNA-läkemedel som förhindrar cellerna från att producera det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4 i levern genom att förstöra det proteinkodande RNA:t innan målproteinet har bildats. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68