Redeye initierar analys av Lipigon - ser blockbuster-potential

Redeye initierar bevakning av Lipigon Pharmaceuticals AB, ("Lipigon") och sätter ett motiverat värde på 12 kronor i basscenariot. Redeye flaggar dock för en kraftig omvärdering om den första kliniska studien av läkemedelskandidaten Lipisense kan visa på proof-of-concept senare i år.

Lipigon lämnade in ansökan om klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Application) till svenska Läkemedelsverket i början av mars för sin blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense. Skulle Lipigon kunna visa på proof-of concept, en tillräcklig reduktion av triglycerider redan i denna fas I-studie, så ser Redeye blockbuster-potential för Lipigon.

Lipigon planerar att inleda fas I-studien med Lipisense under årets andra kvartal med 52 patienter. Vanligen kan man utläsa effektdata först i fas II-studier, men i Lipisense fall kommer man kunna få en tydlig indikation på om läkemedlet fungerar redan i fas I-studiens SAD-del (engångsdosering).

Om Lipigon lyckas utlasa effektdata som visar att Lipisense effektivt sanker triglycerider i manniska samt är saker, så utgör det ett betydande värdehöjande steg för bolaget. "Detta skulle fungera som en stor katalysator. Det skulle göra Lipisense till en möjlig kandidat för utlicensiering redan 2021. Mycket stora affärer har gjorts med liknande kandidater", skriver analyshuset Redeye.

I basscenariot sätter Redeye ett motiverat värde på 12 kronor på Lipigon och ser en licensaffär för Lipisense 2025 värd upp till 8 miljarder kronor. Värderingen bygger på en sum-of-the-parts-modell (SOTP) där Lipigons två längst framskridna läkemedelsprojekt har inkluderats och WACC (Weighted Average Capital Cost), genomsnittlig vägd kapitalkostnad, är satt till 20 %.

I ett bear- och bullscenario ser Redeye motiverade värden om 3,6 respektive 31 kronor per aktie. Lipigons aktie handlas idag till 5,14 kronor.

Hela analysen bifogas detta pressmeddelande och finns även på lipigon.se samt redeye.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68