Nyhetsbrev #4, 2023 Framgångsrik teckningsoption, förberedelser för fas II och ett gott nytt år

Julen står för dörren, och vilket bättre sätt finns det att hälsa helgerna välkomna än med resultatet från TO2? Med en imponerande teckningsgrad på nära 91 procent har aktie- och optionsägarna i Lipigon visat sitt tydliga och starka stöd. Det ger oss en stark grund att bygga på när vi går in i 2024, ett år som vi hoppas kommer att bli det mest framgångsrika hittills för Lipigon. Vi ser fram emot att påbörja kliniska prövningar i patienter och med de positiva fas I-prövningarna i ryggen har vi stora möjligheter att kunna visa behandlingseffekter i en mycket relevant patientgrupp. Om vi lyckas med detta, kommer vi ytterligare att stärka vår position som det enda bolaget i världen med en ANGPTL4-hämmare i kliniska prövningar för kardiometabol sjukdom.

Lipisense® kliniska utvecklingsväg är synnerligen lovande och värd att uppmärksamma. Vanligtvis krävs bevisad behandlingseffekt på sjukdomsutfall i fas III men för Lipisense® och dess indikation, svår hypertriglyceridemi (SHTG), är det tillräckligt att visa effekt på biomarkören triglycerider i blodet. Det innebär att vi inte behöver vänta på sjukdomsfall under studiens gång, eftersom triglyceridnivåerna kan mätas kontinuerligt. Detta gör det totala kliniska utvecklingsprogrammet mer kompakt och effektivt. 

Under december har vi utökat och uppdaterat vår populära sektion Nyckelpersoner förklarar på webbplatsen med nya, intressanta artiklar. Jag rekommenderar särskilt att ni läser om de nya insikterna om fas II som vår CDO Stefan Pierrou berättar om, samt vad vår Clinical Scientist Fredrik Landfors förklarar om målproteinet ANGPTL4. Missa inte heller äldre artiklar där exempelvis Gunilla Olivecrona ger en inblick i forskningen om blodfetter.

Lipigon är mer än bara Lipisense®. Nästa år intensifierar vi arbetet med våra övriga projekt. Inom projekt 4, Lungskada, har vi en unik möjlighet att dra nytta av Lipisense® och dess färdigoptimerade systersubstanser. Den stödjande evidensen från både kliniska och prekliniska studier stärker vår övertygelse att hämning av ANGPTL4 kan förbättra behandlingen av allvarlig lunginflammation och dess efterföljande sjukdomsförlopp. Vi planerar avgörande studier inom detta projekt som vi hoppas kunna genomföra under det kommande året. Samma fokus och utvecklingstakt gäller för projekt 3, Dyslipidemi, där vi är redo att ta nästa steg.

Som aktieägare i Lipigon är du en del ett bolag med ett tydligt mål: att förbättra livet för miljontals patienter som lider av lipidrelaterade sjukdomar. Med ditt och övriga aktieägares stöd arbetar vi oförtrutet vidare mot en värld där Lipigons produktkandidater kan göra verklig skillnad och förbättra livskvaliteten för så många som möjligt. Vår forskning, som spänner över 50 år, har bidragit till ökad kunskap och förståelse av lipidsjukdomar. Nu står vi inför utmaningen att omvandla denna kunskap till förbättrade behandlingsmetoder.

På Lipigon-teamets vägnar önskar jag er en god jul och ett gott nytt år!

Umeå, 21 december 2023

Stefan K. Nilsson, VD
 

 

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

Delårsrapport
Delårsrapporten januari-september för 2023 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2022 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

 

23-12-18

Lipigon tillförs nästan 14 MSEK - teckningsgrad på cirka 91 % i TO2 teckningsoptioner

Lipigon meddelade utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsoptionsinnehavare utnyttjade 46 406 635 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90,6 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 46 406 635 aktier till kursen 0,30 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Lipigon cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader.

 

23-12-11

Etablerat konsultteam förstärker Lipigon i den kliniska utvecklingen inför fas II

Lipigon meddelade att de stärker teamet med två konsulter. Per Samuelson och Maria Månsson, erfarna experter inom klinisk läkemedelsutveckling, har anslutit sig till Lipigon inför fas II-studien av Lipisense®.

 

23-12-07

Analysguiden: Lipigons fas II-studie kan visa effekt på viktiga biomarkörer

Lipigon förväntas under nästa år starta en mindre fas II-studie på patienter med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer och diabetes. Enligt Analysguiden kan Lipigon potentiellt visa effekt på viktiga biomarkörer i denna studie, och de upprepade ett motiverat värde om 1,0 krona per aktie.

 

23-11-28

Lipigon presenterade Lipisense® vid Global CVCT Forum 2023

Lipigons vd Stefan K. Nilsson deltog på det prestigefyllda Global Cardio Vascular Clinical Trialists (CVCT) Forum 2023 den 30 november-1 december på The National Press Club i Washington DC.

 

23-11-23

Lipigon rapporterade statistiskt säkerställd reduktion av målproteinet ANGPTL4 efter upprepad behandling med Lipisense®

Lipigon rapporterade att den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense® med statistiskt säkerställd signifikans minskar koncentrationen av målproteinet ANGPTL4 i blodet hos friska försökspersoner.

 

23-11-23

Lipigon publicerade delårsrapport för januari-september 2023

Lipigon publicerade sin delårsrapport för årets tredje kvartal, perioden 1 juli-30 september 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida.

 

23-11-21

Lipigon deltog i Q&A på Redeye Life Science Day 2023

Lipigons vd Stefan K. Nilsson medverkade på Redeyes investerarevent Redeye Life Science Day 2023.

 

23-11-13

Lipigon ansökte om klinisk prövning fas II för Lipisense®

Lipigon lämnade in ansökan om klinisk prövning fas II för sin blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense®.

 

 

TIPS!

Lipigon har hållit en digital bolagspresentation med information om bolagets nuvarande projekt och kommande milstolpar. Detta inkluderar rapporteringen av den statistiskt säkerställda reduktionen av målproteinet ANGTPL4 och planerna för kommande fas II-studier under 2024.

 

Lipigons Clinical Scientist Fredrik Landfors forskning syftar till att vetenskapligt fastställa varför ANGTPL4, målproteinet för Lipisense® är ett bra mål för läkemedel avsedda att sänka blodfetterna. Detta utforskar han genom genetisk validering. Här berättar han mer om vad det är och vad det innebär för Lipigon.

 

Under det första kvartalet 2024 planeras Lipisense® gå in i kliniska fas II-studier. Stefan Pierrou, projektledningschef för läkemedelsutvecklingen på Lipigon, delar med sig av vad detta innebär och vilka steg som väntar nu.

Per Samuelson och Maria Månsson, erfarna experter inom klinisk läkemedelsutveckling, har anslutit sig till Lipigon inför fas II-studien av Lipisense®. Här berättar de mer om sig själva och om sitt arbete.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68