Nyhetsbrev #3, 2023 Sänkning av målprotein i fas I, amerikanskt patent och plats på Börskollens lista

En intensiv sommar har övergått i en ännu intensivare höst för Lipigon.  

Vi har delat med oss av de glädjande nyheterna att vår kliniska fas I studie visade "target engagement". Vid upprepad dosering av läkemedelskandidaten Lipisense® observerades en sänkning av målproteinet ANGPTL4 i blodet. Vi har robusta fas I-data som visar att dosering vid fyra tillfällen ger en stark och långvarig effekt i friska försökspersoner. Att vi sänker halten av målproteinet med Lipisense® är verkligen ett fantastiskt genombrott. och vi ser med stor förväntan fram emot att testa Lipisense® på patienter med kraftigt förhöjda blodfetter i den kommande fas II-studien.

Nyligen kunde vi också meddela att vi beviljats ett patent av det amerikanska patentverket, USPTO, (US Patent and Trademark Office) för Lipsense® och behandling av kardiometabola sjukdomar.

Det amerikanska patentet är viktigt för Lipigon eftersom det ger oss exklusiv rätt att använda Lipisense® för att behandla kardiometabola sjukdomar i USA. Eftersom det är vårt första beviljade patent för Lipisense® så stärker det oss också i vårt fortsatta arbete med att bygga vår patentportfölj. Andra länders patentverk tittar förstås på befintliga, beviljade patent i sina bedömningar också.

Lipisenses® framgångar har inte gått obemärkt förbi, och vi är stolta över att under augusti ha nått 16:e plats på Börskollens lista över bolag med flest nya aktieägare från Avanza. Vi är ett av bara två mikrobolag på topp 20-listan som i övrigt innehåller bolag som H&M, SAAB och Handelsbanken. Vi vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna och tackar för förtroendet.

Lipigons representanter har deltagit i och presenterat på flera internationella konferenser och vi har nu två vetenskapliga artiklar som är skickade på granskning. Hösten kommer att fortsätta att vara intensiv även ur detta perspektiv, med fokus på både vetenskapliga och affärsutvecklingsmöten som BIO-Europe och nordiska NLSdays.

Med nya lovande data i portföljen ser vi fram emot dessa möten med spänning och entusiasm. Varje månad görs spännande affärer inom det kardiometabola fältet, vilka understryker att investeringsviljan ihållande stark.  

Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med framstegen vi gjort under våren och sommaren och ser nu fram emot en händelserik höst där vi strävar efter ännu större framgångar och resultat.

Umeå, oktober 2023
Stefan K Nilsson, VD


HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

Delårsrapport
Delårsrapporten januari-juni för 2023 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2022 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

23-10-11
Lipigon beviljas USA-patent för Lipisense® 
Lipigon har beviljats ett patent av det amerikanska patentverket (USPTO, US Patent and Trademark Office) för läkemedelskandidaten Lipisense® avseende behandling av kardiometabola sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar samt metabola tillstånd som typ 2-diabetes).
Läs mer här.

23-09-11
Lipigon presenterade på forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland
Fredrik Landfors, Clinical Scientist på Lipigon höll en presentation om Lipigons genetiska validering av ANGPTL4 som läkemedelstarget vid European Lipoprotein Clubs (ELC) årliga forskarmöte.
Läs mer här.

23-08-29
Lipigon publicerade delårsrapport för januari - juni
Lipigon publicerade sin delårsrapport för perioden 1 april-30 juni 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se.
Läs mer här.

23-07-21
Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökade sitt innehav i bolaget
Lipigon meddelade att vd Stefan K. Nilsson hade köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 645 kronor till ett genomsnittspris om 0,37 kronor per aktie.
Läs mer här.


KOMMANDE BOLAGSAKTIVITETER

Lipigon presenterar på BioStock Life Science Summit 2023
Lipigon deltar på investerareventet BioStock Life Science Fall Summit på Medicon Village i Lund den 25-26 oktober. VD Stefan K. Nilsson presenterar bolaget och ger en uppdatering av pågående aktiviteter inom bolaget och den senaste utvecklingen i Lipisense-projektet.
Läs mer här.


TIPS!

 • Flytt till nya lokaler
  Lipigon har flyttat till nya, större lokaler. Umeå Biotech Incubator har skrivit en artikel om Lipigons tillväxtresa och utveckling med fokus på de senaste framstegen och den kommande fas II-studien.
  Läs artikeln här.
 • Uppdaterad hemsida
  Lipigons webb har uppdaterats och fått delvis ny design. Syftet är att göra det ännu lättare att hitta rätt och relevant infomation om Lipigon.
  Välkommen in på Lipigon.se.
 • Intervju med Lipigons samarbetspartner Milena Schönke.
  Lipisense minskar effektivt kolesterol- och triglyceridnivåerna i blodet i musmodell. Det visar Milena Schönke, doktor i kardiometabola sjukdomar och seniorforskare vid Leiden University Medical Center i Nederländerna tillsammans med sitt team i en studie av en sjukdomsmodell för åderförkalkning.
  Läs intervjun här.

 • Digital bolagspresentation av Lipigon
  Lipigon har hållit en digital bolagspresentation med information om bolagets pågående projekt, kommande milstolpar och där det nyligen undertecknade utvecklings- och licensavtalet med Leaderna Therapeutics Ltd presenterads. Därefter följede en Q&A-session med frågor till vd Stefan K. Nilsson.   
  Se presentationen.

 

Följ Lipigon i sociala medier

Vi finns på LinkedIn och X: Lipigon_Pharma och Stefan K Nilsson. Följ oss gärna!

Nyhetsbrev varje kvartal

Vi skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68