Nyhetsbrev #3 2022: Positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien

Lipigon har nått en stor milstolpe i och med att våra första kliniska data från singeldos-grupperna i fas I-studien (SAD-delen, single ascending dose) av Lipisense nyligen presenterades. Vi är glada att kunna konstatera att Lipisense är en säker substans, och baserat på rekommendation från den externa säkerhetskommittén så kommer ytterligare en dosgrupp att testas på en högre dosnivå i SAD-studien.

Resultaten gör också att vi har tagit beslutet att gå vidare med nästa steg i fas I-studien, det vill säga MAD-delen (multiple ascending doses). Studien planeras att avslutas under kvartal två nästa år.

Vi håller fortsatt tidslinjerna i vår kliniska utvecklingsplan och förberedelserna för kliniska fas II-prövningar har påbörjats.

Att Lipigon numera är ett kliniskt forskningsbolag har resulterat i ökad uppmärksamhet både inom industrin och forskningsfältet. Vi märker ett stort intresse på de branschmässor där vi närvarar, till exempel nyligen på Nordic Life Science Days och BIO Europe som inträffar senare i höst. Många storbolag och tänkbara framtida licenstagare vill träffa oss och diskutera Lipisense.  Det här är också en viktig del av vår verksamhet - genom möten och presentationer bygger vi upp intresset om våra program och skapar långsiktiga relationer.

Även vid viktiga forskarkonferenser inom vårt fält, EAS i Milano och ELC i Tutzing, har vi under hösten mötts av stor nyfikenhet kring våra resultat. Våra akademiska samarbetspartners har också presenterat data runt om i världen och beskriver samma stora intresse. Presentationer på vetenskapliga möten är ett sätt att nå ut till key opinion leaders och vetenskapliga scouter från storbolagen. Dessa två grupper är ofta nyckeln till att skapa intresse för ett visst läkemedelsmål.

Lipigon har genom de senaste årets resultat och påbörjade kliniska studier etablerat ANGPTL4 som det mest lovande läkemedelsmålet i utveckling just nu. Vi får redan nu förfrågningar om att presentera data kring Lipisense.  Under 2023 siktar vi på att delta vid alla viktiga konferenser och presentera egna data från Lipisense-programmet.

Lipigons resa mot att bli världens ledande forskningsbolag inom lipidrelaterade sjukdomar har bara börjat. Vi kommer att jobba hårt för att leverera både inom Lipisense-projektet och våra övriga program. En bred och diversifierad produktportfölj behövs för att nå vårt högt uppsatta mål - vilket också innebär att våra aktieägare och framtida patienter får stor nytta av våra resultat.

Umeå, oktober 2022
Stefan K Nilsson, VD

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

  • Delårsrapport
    Delårsrapporten för januari-juni 2022 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

2022-10-05

Lipigon rapporterar positiva top line-resultat från klinisk fas I-studie av Lipisense
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner.

Läs pressmeddelande.

2022-09-16

Lipigon deltog i forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i början av september i European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland. Det var vd Stefan K. Nilssons femte och sista år i organisationskommittén.
Läs pressmeddelande.

2022-09-08

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökade sitt innehav i bolaget
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelade att vd Stefan K. Nilsson hade köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 800 kr till ett genomsnittspris om 1,905 kronor per aktie.

Läs pressmeddelande.

2022-08-30

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-juni 2022
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerade sin delårsrapport för perioden 1 januari- 30 juni 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets hemsida.

Läs pressmeddelande.

2022-07-11
Sista dagen för handel med BTA i Lipigon
Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") registrerades vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kom därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA var den 14 juli 202.
Läs pressmeddelande.


KOMMANDE BOLAGSAKTIVITETER

Umeå på börsen, 17 november

I höst är det åter dags för eventet "Umeå på börsen" då börsnoterade Umeåföretag berättar om sina framtida planer för potentiella investerare. Lipigon både deltar och är med och arrangerar eventet som i år kommer att hållas i hybridform.
Läs mer här.

BIO Europe, 26-27 november

Lipigon deltar i Bio Europe, den största partneringkonferensen inom life science i Europa. BIO-Europe förväntas i år samla 4 000 biopharma-ledare från hela världen för att delta i över 27 000 en-till-en-möten.

Läs mer här.


TIPS!

  • Podcast
    Stefan K. Nilsson intervjuades i HitGens podd Biotech Frontiers Podcast.

Här hittar du avsnittet.

Följ Lipigon i sociala medier

Vi finns på LinkedIn och Twitter: Lipigon_Pharma och StefanKNilsson. Följ oss gärna!

Nyhetsbrev varje kvartal

Vi skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68