Nyhetsbrev #2, 2023: Framgångsrik företrädesemission, viktiga milstolpar och spännande framtid

Nu är sommaren äntligen här och jag vill passa på att skicka en kort summering och lägesrapport från oss på Lipigon. 

Våren på Lipigon har varit fylld av intensitet och spänning. 

I april genomförde vi en lyckad företrädesemission om 29,3 miljoner. Huvudsyftet med kapitalanskaffningen var att finansiera avslutningen av de kliniska fas I-studierna av vår läkemedelskandidat Lipisense®, samt att påbörja och genomföra fas II-studierna.

Vi är på god väg. Nyligen kunde vi meddela att den sista patienten har avslutat behandlingen i fas I-studierna av Lipisense®, vilket markerar en viktig milstolpe för oss. Som tidigare kommunicerats tyder tillgängliga data på god säkerhet och tolerabilitet. Vi förväntar oss att kunna offentliggöra de och slutgiltiga resultaten under de närmaste månaderna.

Inför de kommande fas II-studierna har vi anlitat kontraktsforskningsorganisation Link Medical Research (Link) i Uppsala för att utforma den kliniska fas II-studien med  Lipisense®. Detta blir första gången vi studerar vår kandidatsubstans i en patientgrupp. Link har omfattande erfarenhet av att planera och genomföra fas II-studier. För närvarande arbetar vi med detaljplaneringen av studien och avser att snart lämna in en ansökan till Läkemedelsverket för att få tillstånd att genomföra studien. Vårt mål är att ansöka så snabbt som möjligt efter att den pågående fas I-studien är avslutad, med avsikt att påbörja fas II senare under 2023.

Vi har även beviljats ett anslag på 300 000 kronor från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Detta anslag kommer att användas för att skapa en omfattande ansökan till EIC Accelerator-programmet för Lipisense®. Genom deltagande i EIC Accelerator-programmet har vi möjlighet att erhålla betydande finansiellt stöd, upp till flera miljoner euro, för att stödja den fortsatta kliniska utvecklingen av Lipisense®. Ansökan planeras att lämnas in under hösten.

Vi är också glada att meddela att vi har ingått ett utvecklings- och licensavtal med Leaderna Therapeutics Ltd (Leaderna) för Lipisense®. Detta avtal bekräftar värdet av  Lipisense® och stärker Lipigons ledande position inom läkemedelsutveckling med ANGPTL4 som målprotein. Genom vårt samarbete med Leaderna kommer vi att kunna utforska potentialen i Lipisense® till fullo.

Ytterligare goda nyheter kom från det amerikanska patentverket (USPTO) som har beviljat preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för vår amerikanska patentansökan för Lipisense®.

Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med vårens framsteg och ser fram emot en händelserik höst. Med det vill vi önska en skön sommar!

Umeå, juni 2023
Stefan K. Nilsson, VD

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

Delårsrapport
Delårsrapporten januari-mars för 2023 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2022 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

23-06-28
Lipigon tilldelades Vinnova-anslag för större EU-ansökan för Lipisense®
Lipigon har beviljats ett anslag på 300 000 kronor från Vinnova för att utforma en omfattande ansökan till EIC Accelerator-programmet för läkemedelskandidaten Lipisense®.
Läs mer här.

23-06-27
Lipigon tillkännagav utvecklings- och licensavtal med Leaderna för Lipisense®
Lipigon meddelade att de har ingått avtal med Leaderna Therapeutics Ltd för utveckling och kommersialisering av Lipisense® i Storkina-regionen. Lipigon behåller globala rättigheter utanför Storkina och erhåller en förskottsbetalning samt potentiella milstolpsbetalningar och royalties upp till totalt 91 miljoner USD.
Läs mer här.

23-06-15
Breddad aktieägarbas och pipeline - så ser Lipigons nya CFO på framtiden
Fem frågor till Hugo Petit, som tillträdde som ny CFO vid Lipigon i april 2023.
Läs mer här.

23-06-08
Lipigon erhöll preliminärt godkännande för Lipisense® från det amerikanska patentverket
Lipigon fick besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense®.
Läs mer här.

23-05-25
Kommuniké från årsstämma 2023
Den 25 maj 2023 hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB.
Läs mer här.

23-05-24
Lipigon presenterade på Redeye Diabetes Event
Lipigons vd Stefan K. Nilsson presenterade Lipigons senaste utveckling på investerareventet Redeye Diabetes Event.
Se presentationen här.

23-05-17
Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie av Lipisense®
Lipigon meddelade att den sista patienten har avslutat behandlingen i den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense®. Studien syftade främst till att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av Lipisense® vid behandling av svår hypertriglyceridemi.
Läs mer här.

23-05-16
Lipigon kontrakterade CRO för utformning av kommande fas II-studie med Lipisense®
Lipigon meddelade att de har valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för planering och utformning av den kliniska fas II-studien med Lipisense®. Studien syftar till att studera säkerhet och behandlingseffekt hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer av blodfettet triglycerid.
Läs mer här.

23-05-11
Lipigon meddelade sista dag för handel med BTU och första handelsdag för teckningsoptioner serie TO2 och TO3
Lipigon meddelade att företrädesemissionen som avslutades den 24 april 2023, är registrerad hos Bolagsverket och att betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med aktier samt teckningsoptioner av serie TO2 och TO3.
Läs mer här.

23-05-04
Lipigon genomförde riktad emission av units till garanter i samband med företrädesemissionen
Styrelsen i Lipigon beslutade om riktad emission av 154 971 units till vissa garanter i den företrädesemission av units som godkändes av bolagsstämman den 30 mars 2023. Dessa garanter valde att erhålla garantiersättning i form av units i Lipigon i stället för kontant betalning.
Läs mer här.

23-05-02
Lipigon tillsatte ny CFO
Lipigon tillkännagav utnämningen av Hugo Petit som CFO. Hugo Petit har lång och bred erfarenhet av CFO-befattningar inom life science-sektorn.
Läs mer här.

23-04-27
Lipigon publicerade årsredovisningen för 2022
Lipigon Pharmaceuticals AB:s årsredovisning för 2022 offentliggjordes och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den summerar ett spännande år präglat av många positiva händelser. Bland annat har läkemedelskandidaten Lipisense® gått in i kliniska prövningar och erhållit positiva säkerhetsresultat från fas I-studierna.
Läs mer här.

23-04-26
Lipigons offentliggjorde utfall i företrädesemissionen
Lipigon offentliggjorde utfallet i företrädesemissionen av units om cirka 35,4 MSEK som avslutades den 24 april 2023.
Läs mer här.

23-04-17
Styrelse, ledningsgrupp och medgrundare tecknade units i företrädesemissionen
Lipigon meddelade att personer i styrelsen, ledningsgruppen samt medgrundare tecknade units om cirka 835 000 SEK i den pågående företrädesemissionen i enlighet med prospektet.
Läs mer här.

23-04-15
Lipigon presenterade på Unga aktiesparares årskonvent
Lipigon deltog med en gästföreläsning på Unga aktiesparares årskonvent i Härnösand den 15-16 april. Vd Stefan K. Nilsson berättade om Lipigons utveckling, bolagets fyra projekt, status för RNA-läkemedlet Lipisense® som befinner sig i klinisk fas och hur bolaget lägger upp strategin för framtiden.
Läs mer här.

  

KOMMANDE BOLAGSAKTIVITETER

Lipigon deltar på ESC Congress i Amsterdam
Lipigon deltar på den årliga kongressen för European Society of Cardiolgy (ESC) i Amsterdam den 25-29 augusti.
Läs mer här.

Lipigon deltar i forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland
Lipigon deltar på European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland den 11-14 september.
Läs mer här. 

 

TIPS!

  • Intervju med Hugo Petit, Lipigons nya CFO
    "Lipigon åstadkommer något unikt". Lipigons nya CFO Hugo Petit tillträdde i april 2023.
    Läs intervjun.
  • Lipigons vd Stefan K. Nilsson intervjuas av BioStock
    Intervju med Stefan K. Nilsson om Lipigons väg till fas II-studien.
    Läs intervjun.

 

Följ Lipigon i sociala medier
Vi finns på LinkedIn och Twitter: Lipigon_Pharma och StefanKNilsson. Följ oss gärna!

 

Nyhetsbrev varje kvartal
Vi skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68