Nyhetsbrev 1, 2024: Lipisense® godkänt för fas II, framsteg och insikter, TO3 närmar sig

Sedan vårt senaste nyhetsbrev har vi tagit ett betydande steg framåt i vår strävan att bli ledande inom blodfettsrelaterade sjukdomar. Vår ansökan om fas II-prövningen av Lipisense® godkändes tidigare i år efter en snabb handläggning av Läkemedelsverket, vilket stärker vår position som det enda bolaget med en ANGPTL4-hämmare i kliniska prövningar för kardiometabola sjukdomar.

Lipigons framsteg bygger på mer än forskning och utveckling. Vårt engagemang och vår förmåga att skapa värdefulla partnerskap reflekteras i det arbete som vårt erfarna affärsutvecklingsteam utför. Genom strategiska samarbeten och regionala licensavtal, som avtalet med Leaderna för Lipisense®-projektet, breddar vi vägen mot marknad och ökar våra möjligheter till framgång.

Vår satsning på genetiskt validerade målproteiner är central i vår forskningsstrategi och ökar signifikant möjligheterna för positiva utfall i kliniska studier. Den omfattande genetiska forskningen kring ANGPTL4 har inte bara stärkt vår övertygelse om Lipisense® utan också minskat utvecklingsrisken. Genom att tydligt koppla ANGPTL4 till de sjukdomstillstånd vi avser behandla, lägger vi en stabil grund för projektets framtid.

Inom läkemedelsutveckling är erfarenhet och kunskap avgörande. Vårt utvecklingsteam, där alla har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, utgör ryggraden i Lipigons verksamhet. Det är deras kombinerade expertis som möjliggör en smidig navigering genom läkemedelsutvecklingens komplexa faser, vilket effektivt för Lipisense® närmare målet.

För att ge er en ytterligare inblick i läkemedelsutvecklingens spännande värld och det arbete vi utför här på Lipigon, kan jag varmt rekommendera fördjupande läsning under "Insikter & perspektiv" nedan. Där finns länkar till artiklar där våra duktiga medarbetare delar med sig av sin kunskap på ett informativt sätt.

Avslutningsvis; vi närmar oss tidsfönstret för teckningsoptionen TO3 och jag vill påminna våra optionsinnehavare om denna möjlighet. Lipigons finansiella position är god, men de ytterligare medel som kan komma från TO3 erbjuder en chans att stärka utvecklingen av projekt 3 (dyslipidemi) och 4 (CAP), där vi redan observerar lovande resultat.

Stefan K. Nilsson, VD Lipigon
Umeå, 17 april 2024
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68
LinkedIn: Stefan K. Nilsson
X: StefanKNilsson

SENASTE HÄNDELSER OCH NYHETER

FINANSIELLA RAPPORTER

 • Bokslutskommuniké 2023
  Bokslutskommunikén för 2023 kan laddas ner här.

NYHETER

Mars

Februari

 • Analysguiden publicerar analys av Lipigon
  En ny uppdragsanalys från Analysguiden ger en översikt över Lipigon Pharmaceuticals, med fokus på företagets nuvarande position och utsikter inför framtiden.
 • Läkemedelsverket godkänner Lipigons fas II-studie med Lipisense®  
  Lipigon meddelade att Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten har godkänt fas II-studien med Lipisense® för patienter med kraftigt förhöjda blodfetter. Studien riktar sig mot patienter med kraftigt förhöjda blodfetter av typen triglycerid och underliggande typ 2-diabetes. Målet är att utvärdera läkemedlets säkerhet och dess effekt på blodfetter samt andra metabola faktorer.
 • Lipigon meddelar att CombiGene avslutar licensavtalet för lipodystrofiprojektet
  Lipigon meddelade att CombiGene AB har avslutat sitt licensavtal för genterapiprojektet mot lipodystrofi. Beslutet, som grundar sig på en utvärdering av nuvarande data, påverkar inte Lipigons huvudprojekt eller långsiktiga verksamhet. Projektet återgår till Lipigon senast 5 augusti 2024.

PÅ AGENDAN: KOMMANDE EVENMANG

 • LSX World Congress, London, 29-30 april
  Vd Stefan K. Nilsson kommer att delta på LSX World Congress, ett event för partnerskap, strategi och investeringar inom life science-sektorn. Evenemanget samlar beslutsfattare från ledande biopharma-, medtech- och healthtech-bolag samt investerare, affärsutvecklare och forskningsledare.
 • European Atherosclerosis Society Congress (EAS), Lyon, 26-29 maj
  Vd Stefan K. Nilsson kommer att närvara vid EAS-kongressen, en viktig mötesplats för utbyte av kunskaper om de senaste rönen inom aterosklerosforskning och hjärt-kärlsjukdom.

INSIKTER & PERSPEKTIV

 • Vad är genetisk validering?
  Intervju med Fredrik Landfors, Clinical Scientist på Lipigon.
  Lipigons Clinical Scientist Fredrik Landfors forskning syftar till att vetenskapligt fastställa varför ANGTPL4, målproteinet för Lipisense® är ett bra mål för läkemedel avsedda att sänka blodfetterna. Detta utforskar han genom genetisk validering. Här berättar han mer om vad det är och vad det innebär för Lipigon.
 • Vad händer i fas II?
  Intervju med Stefan Pierrou, projektledningschef för läkemedelsutveckling på Lipigon.
  Ansökan om genomförande av fas II-studien för Lipisense® godkändes i februari 2024 av Läkemedelsverket. Stefan Pierrou, projektledningschef för läkemedelsutvecklingen på Lipigon, berättar om studiens syfte, studiedesign och vilka förväntningar som finns på utfallet.
 • Etablerat konsultteam förstärker Lipigon
  Intervju med Per Samuelson och Maria Månsson, Lipigons nya konsulter.
  Per Samuelson och Maria Månsson, erfarna experter inom klinisk läkemedelsutveckling, har anslutit sig till Lipigon inför fas II-studien av Lipisense®. Här berättar de mer om sig själva och om sitt arbete.

Nyhetsbrev varje kvartal
Lipigon skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Registrera dig här för att prenumerera.

Lipigon finns på LinkedIn och X: Lipigon_Pharma. Följ oss gärna!


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68