Ny publikation: Proteinet ANGPTL4 kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar att nya forskningsresultat, publicerade i European Heart Journal Open, ytterligare förstärker förståelsen av ANGPTL4 som målprotein för behandling av hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Forskningen belyser dess terapeutiska roll, vilket stöder utvecklingsmöjligheterna för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense® att i framtiden adressera dessa tillstånd.

Lipigons forskarteam, under ledning av Fredrik Landfors, har genomfört studien "Drug-target Mendelian randomization analysis supports lowering plasma ANGPTL3, ANGPTL4, and APOC3 levels as strategies for reducing cardiovascular disease risk". Studien har publicerats i European Heart Journal Open, en vetenskapligt granskad tidskrift inom European Society of Cardiology.

Studien har använt Mendelian randomization och metaanalyser av genetiska associationsstudier för att undersöka effekterna av proteinerna ANGPTL3, ANGPTL4 och APOC3, vilka spelar en central roll i kroppens fettomsättning. Genom att analysera genetiska data från omfattande populationsstudier, inklusive UK Biobank, har forskarna kunnat påvisa att strategisk manipulation av dessa proteiner kan minska nivåerna av blodfettet triglycerider, vilket i sin tur kan minska risken för både hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Specifikt har ANGPTL4 en avgörande roll i denna process vilket potentiellt kan leda till förbättrade utfall för patienter med dessa sjukdomstillstånd.

Genetisk validering som framgångsfaktor
Genetisk validering är en kärnkomponent i utvecklingen av nya läkemedel, där vetenskapliga metoder tillämpas för att bekräfta att specifika genetiska varianter eller proteiner är direkt involverade i sjukdomsprocesser. Processen är avgörande för att fastställa effektiviteten och relevansen av potentiella målproteiner för läkemedel.

Fredrik Landfors, Clinical Scientist på Lipigon, sammanfattar: "Denna publikation bekräftar den vetenskapliga riktigheten i vårt tillvägagångssätt och belyser ANGPTL4:s roll som en lovande måltavla för behandlingar mot både hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Genom genetisk validering av ANGPTL4, som är målproteinet i vår läkemedelskandidat Lipisense®, stärks inte bara utsikterna för att Lipisense® framgångsrikt ska klara alla kliniska prövningsfaser, utan vi förbättrar även vår förmåga att förutsäga läkemedlets effektivitet och säkerhet."

Läs den fullständiga studien här: Drug-target Mendelian randomization analysis supports lowering plasma ANGPTL3, ANGPTL4, and APOC3 levels as strategies for reducing cardiovascular disease risk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier godkändes i februari 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68