REGMAR

Lipigon tillkännager utvecklings- och licensavtal med Leaderna för sin läkemedelskandidat Lipisense®

Lipigon Pharmaceuticals (Lipigon), ett bioteknikföretag i klinisk fas specialiserat på lipidbiologi och med expertis inom området, meddelade i dag att de har ingått ett utvecklings- och licensavtal med Leaderna Therapeutics Ltd (Leaderna) gällande Lipigons läkemedelskandidat Lipisense® i klinisk fas, i Storkina-regionen.

Leaderna kommer att ansvara för utveckling och kommersialisering av Lipisense® i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau (region känt som Storkina). Lipigon kommer att behålla de globala utvecklings- och kommersiella rättigheterna utanför Storkina. Som en del av avtalet kommer Lipigon erhålla en förskottsbetalning och kan även få milstolpsbetalningar samt royalties på försäljning i Storkina, upp till totalt 91 miljoner USD.

"Vi är mycket nöjda med avtalet och ser fram emot att samarbeta med Leaderna om den framtida utvecklingen av Lipisense®. Detta avtal bekräftar värdet av Lipisense® och befäster Lipigons ledande position inom läkemedelsutveckling med ANGPTL4 som målprotein. Vårt samarbete med Leaderna kommer att göra det möjligt för oss att till fullo utforska potentialen i Lipisense®", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon. 

"Nästa steg i utvecklingen av Lipisense® är att slutföra fas I-studien inom några veckor. Efter denna milstolpe strävar vi efter en sömlös och smidig övergång till fas II", fortsätter Stefan K. Nilsson.

"Att fokusera på ANGPTL4 med organspecifik inriktning har stor potential när det gäller behandling av lipidmetabolismstörningar, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Lipisense®, världens första leverinriktade oligonukleotidmolekyl som har gått in i kliniska fas I-studier, har visat en utmärkt utvecklingspotential. Vi är glada över det nära samarbetet med Lipigon för att påskynda den kliniska utvecklingen av Lipisense®, minska de kliniska riskerna och kontinuerligt utforska det kliniska värdet av Lipisense®", säger Dr. Jinqiao Wan, styrelseordförande och vd för Leaderna. 

"Vi tror att samarbetet mellan Leaderna och Lipigon kommer att dra nytta av båda parters styrka inom området för utveckling av små nukleotidläkemedel, vilket kommer att gynna patienter över hela världen och i Storkina-regionen i ett tidigt skede", tillägger Dr. Jinqiao Wan. 

Om Lipisense®
Lipisense® är ett prövningsläkemedel med antisens-teknologi, avsett att minska produktionen av ANGPTL4-protein i levern. ANGPTL4 har ett starkt genetiskt samband med plasmalipidnivåer och relaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Lipisense® utvärderas för närvarande i en fas 1-studie i friska frivilliga.

Om Leaderna
Leaderna Therapeutics Ltd. (Leaderna), en spin-off av HitGen Inc. (682222.SH), grundades i juli 2022 för att fokusera på banbrytande forskning och utveckling av syntetiska oligonukleotidläkemedel. Genom att utnyttja sin avancerade siRNA-design, modifiering, utvärdering och leveransplattform har Leaderna framgångsrikt etablerat en robust pipeline inriktad på metabolism, hjärt-kärlsjukdomar och inflammation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2023 kl. 08.30 CET.

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68