Lipigon presenterar på forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterar vid European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland den 11-14 september

Fredrik Landfors, Clinical Scientist på Lipigon kommer att hålla en presentation vid European Lipoprotein Clubs (ELC) årliga forskarmöte som börjar i dag i Tutzing, Tyskland.

"ELC är en av de mest betydelsefulla mötesplatserna för forskare inom vårt fält. Jag ser fram emot att presentera Lipigons genetiska validering av ANGPTL4 som läkemedelstarget. Det är av stor vikt att presentera data som stärker och validerar ANGPTL4. Vårt target är ett av få nya targets med starkt vetenskapligt stöd för att minska risken för kardiometabola sjukdomar genom blodfettssänkning", säger Fredrik Landfors.

ELC är det äldsta och mest aktiva europeiska nätverket inom lipidfältet. Det grundades 1977 och Thomas Olivecrona var medlem av den första organisationskommittén. Syftet med ELC är att främja samarbete och utbyte av idéer inom grundforskning och klinisk forskning på lipoproteiner (blodfettskomplex). I dag utgörs nätverket av över 500 forskare från fler än 20 länder i Europa och världen, och antalet medlemmar växer varje år.

Även Lipigons vd Stefan K. Nilsson deltar vid konferensen.

"ELC är en mycket viktig konferens för oss att delta på, dels för att visa upp våra resultat för de experter som rådgör åt de stora läkemedelsbolagen inom vårt område, dels för att fånga upp det senaste inom forskningsfältet och utvärdera konkurrens och nya idéer", säger Stefan K. Nilsson.

Läs mer om forskarmötet här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68