Lipigon presenterar Lipisense® vid Global CVCT Forum 2023

Lipigons vd Stefan K. Nilsson kommer att delta på det prestigefyllda Global Cardio Vascular Clinical Trialists (CVCT) Forum 2023, som äger rum 30 november-1 december på The National Press Club i Washington DC.

Global CVCT Forum är ett årligt evenemang som samlar en bred grupp av experter för att diskutera kliniska prövningar inom kardiovaskulär medicin. Deltagarna inkluderar forskare, kliniker, industriföreträdare, patienter, reglerande myndigheter och investerare. Forumet erbjuder expertdiskussioner och ett unikt program som fokuserar på banbrytande, evidensbaserade kliniska prövningar inom kardiovaskulär, kardiorenal och kardiometabolisk medicin. Det är en viktig mötesplats för nätverkande och samarbete inom forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar.

Lipigons vd Stefan K. Nilsson kommer att delta som panelist i två sessioner den 30 november. I den andra sessionen presenterar han även Lipigon och bolagets innovativa RNA-läkemedel Lipisense®:

  • Paneldiskussion på ämnet "Clinical Trials Targeting Lipoprotein(a) and Inflammation For Atherosclerosis Therapy".
  • Stefan K. Nilsson presenterar samt deltar i paneldiskussion på ämnet "Triglyceride Rich Lipoproteins Trials". 

"Att bli inbjuden till CVCT Forum är inte bara en stor ära, det är också ett erkännande av det viktiga arbete vi utför på Lipigon. Vårt engagemang och forskning kring ANGPTL4 samt utvecklingen av Lipisense® har genererat ett enormt intresse inom den medicinska gemenskapen. Denna möjlighet att dela vår forskning med några av världens främsta experter, läkemedelsbolag och investerare inom kardiovaskulär medicin är både smickrande och bekräftar intresset för vårt arbete", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon. 

Lipisense® är ett RNA-läkemedel som är framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer genom att förhindra produktionen av proteinet ANGPTL4. Nyligen presenterade Lipigon signifikanta data från fas-I studien som visade att Lipisense® sänkte målproteinet ANGPTL4 i blodet vid upprepad dosering i alla behandlingsgrupperna i fas I-studiens MAD-del (Multiple Ascending Doses).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68