Lipigon Pharmaceuticals Nyhetsbrev 2021 #1 - En sammanfattning av årets händelser och nyheter

Sommaren står i full blom och vi kan blicka tillbaka på ett mycket händelserikt halvår och aktiva månader som marknadsnoterat bolag. Vi har bland annat stärkt teamet och tagit viktiga steg i flera projekt. Störst fokus ligger nu på förberedelserna inför kliniska studier med vårt huvudprojekt Lipisense. Läs mer om det och andra nyheter nedan.

Lipigon-teamet önskar dig en glad midsommar och en skön sommarledighet!

PS. Den 30 juni kl. 17.30 medverkar Lipigon på FS Markets Investerarmötet Live. Lyssna gärna på vd Stefan K. Nilsson som berättar om kommande milstolpar.

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

Vårt forskningsfält är fortsatt hett
Vid årsskiftet inlicensierade både AstraZeneca och Esperion varsitt prekliniskt forskningsprogram. Esperions partner Serometrix fick 12,5 miljoner US-dollar i förskottsbetalning. AstraZeneca och Dogma Therapeutics avslöjade inga detaljer i sin affär.

Delårsrapport Q1 2021
Delårsrapporten för Q1 2021 finns tillgänglig via Lipigons webbplats eller direkt via denna länk.

Vald läkemedelskandidat för huvudprojektet Lipisense
Lipisense är det projekt som kommit längst i utvecklingen mot färdigt läkemedel. Programmet fokuserar initialt på mindre indikationer, där det räcker att bevisa effekt och säkerhet för att få marknadsgodkännande. Läs mer.

Lyckad första screening i projektet för allmänna blodfettsrubbningar
Den första screeningen i vårt småmolekylsprojekt för allmänna blodfettsrubbningar (dyslipidemi) har avslutats framgångsrikt med flera intressanta träffar i olika typer av molekylklasser. Nu startar valideringsarbetet med molekylerna. Läs mer.

Screeningen genomfördes tillsammans med HitGen Inc., ett Shanghai-listat bioteknikbolag som är världsledande inom DEL-teknologi. Samarbetet som inleddes i maj 2020 utökades nyligen med ytterligare ett målprotein. Läs mer.

Förstärkt organisation inför kommande kliniska studier
Under våren har vi stärkt organisationen med kompetenta och erfarna namn från branschen.

Eva Arlander, COO, har mångårig erfarenhet inom klinisk läkemedelsutveckling från bland annat AstraZeneca och Medivir. Läs mer.

Jessica Martinsson, styrelseledamot, har lång och gedigen erfarenhet av utveckling och kommersialisering av läkemedel, bland annat från Sprint Bioscience. Läs mer.

Urban Paulsson, styrelseordförande sedan januari 2021, är jurist med över 20 års erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete inom läkemedelssektorn, bland annat Pharmacia Corporation och Vitrolife. Urban valdes in i styrelsen under hösten 2020 och tog över ordförandeposten i januari 2021. Läs mer.

Vad är lipider och lipidrelaterade sjukdomar?
I dag har de flesta hört talas om triglycerider och det goda och onda kolesterolet, men ordet lipider är mer okänt. Gunilla Olivecrona, medgrundare, seniorprofessor och internationellt erkänd auktoritet inom molekylär fetthantering, förklarar allt vi behöver veta om lipider och blodfettsrubbningar. Läs hela intervjun.

Hur fungerar målproteinet i Lipisense?
Lipigons vetenskapliga rådgivare professor Sander Kersten, en av Europas ledande forskare inom molekylär metabolism, förklarar här närmare hur målproteinet ANGPTL4 i antisense-läkemedlet Lipisense fungerar. Läs hela intervjun.

Framgångsrik IPO-emission i början av 2021
Intresset från investerarna var stort och listningsemissionen övertecknades kraftigt. Läs mer.

Börsklockan ringde 1 mars 2021
Den 1 mars 2021 ringde Lipigon i klockan på Nasdaq. Ett stort ögonblick. Läs mer.

Följ Lipigon i sociala medier
Vi finns på LinkedIn och Twitter. Följ oss gärna!

Nyhetsbrev varje kvartal
Från och med nu kommer vi att skicka kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats, www.lipigon.se.

För ytterligare information om Lipigon, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68