REGMAR

Lipigon och HitGen förlänger samarbetsavtal kring projekt om blodfettsrubbningar

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av störningar i kroppens förmåga att hantera fetter, och HitGen Inc. ("HitGen") har förlängt samarbetsavtalet kring utveckling
av småmolekyler för behandling av allmänna blodfettsrubbningar till den
7 juli 2024.

Lipigon och HitGen har sedan maj 2020 ett samarbete kring utveckling av småmolekyler för behandling av allmänna blodfettsrubbningar, hjärt-kärlsjukdomar och andra metabola sjukdomar.

Inom ramen för samarbetet har bolagen, med hjälp av HitGens patenterade DEL-screeningplattform, framgångsrikt identifierat nya lipoproteinlipas-bindande småmolekyler och arbetar med ett andra mål som ej tillkännagivits. Dessa småmolekyler kan vara bra utgångspunkter för att utveckla en läkemedelskandidat inom ramen för Lipigons projekt inom allmänna blodfettsrubbningar.

Avtalet mellan Lipigon och HitGen är en förlängning av tidigare villkor. I det nuvarande avtalet ansvarar Lipigon för den kliniska utvecklingen och utlicensiering av kommersiella rättigheter för läkemedelskandidaterna medan HitGen är berättigat till intäktsdelning för alla kandidater som samarbetet resulterar i.

"Det här är ett bevis på att vårt samarbete med HitGen hittills har varit mycket givande. Båda teamen arbetar hårt och engagerat med utvecklingen av nya småmolekyler och vi är därför glada över att förlänga avtalet vilket ger oss mer tid att arbeta tillsammans", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

"Det är ett privilegium att arbeta med Lipigons erfarna forskare och det aktuella arbetet visar återigen med vilken kraft HitGens egen DEL-teknologi identifierar nya potenta småmolekyler som binder till olika, utmanande målstrukturer. Vi ser fram emot att tillsammans med Lipigon utveckla dessa identifierade småmolekyler till läkemedelskandidater genom att förlänga det nuvarande kontraktet", säger Jin Li, styrelseordförande och vd för HitGen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2021 kl. 08.30 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Om HitGen Inc.

HitGen är ett snabbt växande bioteknikbolag med huvudkontor i Chengdu, Kina och dotterbolag i Cambridge, UK och Houston, USA. Bolaget börsnoterades på Shanghai-börsen i april 2020 (688222.SH). HitGen har etablerat en marknadsledande plattform för tidig utveckling av läkemedelskandidater, baserat på så kallade DNA encoded chemical libraries (DELs). HitGen samarbetar med läkemedels-, bioteknik- och kemiföretag i Nordamerika, Europa, Asien, Afrika och Australien för att upptäcka och utveckla nya läkemedel och jordbrukskemikalier.

För mer information, vänligen ring +86-28-85197385, +1-508-840-9646 eller besök www.hitgen.com
Vid mediefrågor: [email protected]
Vid investerarfrågor: [email protected]
Vid frågor kring affärsutveckling: [email protected]


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68