REG

Lipigon kontrakterar CRO för utformning av kommande fas II-studie med Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att de har valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för planering och utformning av den kliniska fas II-studien med Lipisense. Studien syftar till att studera säkerhet och behandlingseffekt hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer av blodfettet triglycerid.

Studiens primära mål är att undersöka säkerhet i patienter med triglycerider över 5 mmol/L, ett tillstånd kallat svår hypertriglyceridemi (SHTG). Utöver det ska också behandlingseffekt samt kroppens omsättning av läkemedelskandidaten studeras. Lipigon har valt att kontraktera Link Medical Research (Link) i Uppsala för att genomföra den första kliniska fas II-studien med patienter i Lipisense-projektet.

Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är en antisens-oligonukleotid (ASO) som förhindrar kroppens tillverkning av proteinet ANGPTL4. Genom att förhindra proteinets aktivitet ökar man kroppens förmåga att bryta ner blodfetter, till exempel triglycerider. I Lipisense-projektet utnyttjas detta för att behandla patienter med SHTG, vilka löper ökad risk för akut bukspottskörtelinflammation och hjärt-kärlsjukdom.

"Samarbetet med Link är ett avgörande steg i processen att planera och ansöka för vår kliniska fas II-studie med Lipisense. För första gången ska vi studera vår kandidatsubstans i en patientgrupp. Link har omfattande erfarenhet av att planera och genomföra fas II-studier. Nästa steg blir att utforma studiens detaljer och lämna in en ansökan till Läkemedelsverket om genomförande. Vårt mål är att ansöka så snabbt som möjligt efter slutförandet av den pågående fas I-studien för att sedan påbörja fas II under Q4 2023", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68