Lipigon får Vinnova-anslag för större EU-ansökan för Lipisense® mot svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar att de har beviljats anslag på 300 000 kronor från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Anslaget kommer att användas för att skapa en omfattande ansökan till EIC Accelerator-programmet för bolagets ledande läkemedelskandidat Lipisense®, som utvecklas för behandling av svår hypertriglyceridemi.

EIC Accelerator är ett program inom Europeiska innovationsrådet (EIC) som kan erbjuda finansiellt stöd upp till flera miljoner euro för kliniska prövningar. Lipigon avser att utnyttja Vinnova-anslaget för att skapa en omfattande ansökan till EIC avseende den fortsatta kliniska utvecklingen av Lipisense®. Ansökan planeras att lämnas in under hösten.

Lipisense® är Lipigons läkemedelskandidat som för närvarande genomgår klinisk fas I. Lipisense® har utvecklats för att behandla svår hypertriglyceridemi, ett tillstånd som kännetecknas av betydligt förhöjda nivåer av triglycerider i blodet. Svår hypertriglyceridemi ökar risken för åderförkalkning, kranskärlssjukdom och pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).

"Anslaget från Vinnova ger oss möjligheten att skapa en omfattande ansökan till EIC Accelerator-programmet för Lipisense®, vår banbrytande läkemedelskandidat för behandling av svår hypertriglyceridemi. Detta stöd bekräftar värdet och potentialen hos Lipisense® och betonar betydelsen av vår forskning och innovativa arbete", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

Om Lipisense®
Lipisense® är ett prövningsläkemedel baserat på antisens-teknologi, avsett att minska produktionen av ANGPTL4-protein i levern. ANGPTL4 har ett starkt genetiskt samband med plasmalipidnivåer och relaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Lipisense® utvärderas för närvarande i en fas 1-studie i friska frivilliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68