REGMAR

Lipigon erhåller milstolpsbetalning på 1 MUSD från Leaderna för godkännande av fas I-bryggstudie

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar att bolaget kommer att motta en milstolpsbetalning på 1 miljon USD före kinesisk skatt från Leaderna Therapeutics Ltd ("Leaderna"). Betalningen härrör till Leadernas godkännande för att genomföra en fas 1-bryggstudie för prövningsläkemedlet Lipisense®. Intäkten kommer bokföras Q2 2024.

I juni 2023 inledde Lipigon och Leaderna ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera Lipisense®, som är avsedd för behandling av blodfettsrubbningar såsom svår hypertriglyceridemi (SHTG). Samarbetet drar nytta av båda bolagens styrkor för att effektivt främja den kliniska utvecklingen av Lipisense®.

Leaderna planerar att starta fas 1-bryggstudien med friska försökspersoner i Kina. Den nationella myndigheten för medicinska produkter (National Medical Products Administration, NMPA) har godkänt studieprotokollet, och Lipigon har sänt material till studien till Leaderna. Studien kommer att utvärdera kandidatens säkerhet, tolerans och farmakokinetiska egenskaper efter en engångsdos.

"Vi är glada att våra kollegor hos Leaderna snabbt och smidigt har fått godkännande från NMPA. Det känns bra att ha en sådan kompentent och duktig partner. Behovet av nya blodfettssänkare är lika stort i Kina som övriga världen. Det här är goda nyheter både för våra aktieägare och för alla patienter", säger Dr. Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

Som en del av licens- och utvecklingsavtalet har Leaderna fått rättigheterna att utveckla och kommersialisera Lipisense® i Storkina-regionen. Enligt avtalets villkor är Lipigon berättigat till milstolpsbetalningar och royalties på försäljning i Storkina upp till totalt 91 miljoner USD.

Om Lipisense®

Lipisense® är ett prövningsläkemedel baserad på antisens-teknologi, avsedd att minska produktionen av ANGPTL4-protein i levern. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Genom att blockera det RNA som kodar för ANGPTL4, förhindrar Lipisense® att detta sjukdomsfrämjande protein bildas.

Om Leaderna

Leaderna Therapeutics Ltd. (Leaderna), en spin-off av HitGen Inc. (682222.SH), grundades i juli 2022 för att fokusera på banbrytande forskning och utveckling av syntetiska oligonukleotidläkemedel. Genom att utnyttja sin avancerade siRNA-design, modifiering, utvärdering och leveransplattform har Leaderna framgångsrikt etablerat en robust pipeline inriktad på metabolism, hjärt-kärlsjukdomar och inflammation.

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2024 kl. 14:00 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier godkändes i februari 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68