Lipigon deltar i Q&A på Redeye Life Science Day 2023

Lipigons vd Stefan K. Nilsson medverkar på Redeyes investerarevent Redeye Life Science Day 2023.

Redeye Life Science Day, som streamas online, samlar investerare, företag och experter för att diskutera och påverka branschens framtid.

Vd Stefan K. Nilsson kommer att pitcha Lipigon samt ge en kort uppdatering kring bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense®, som är planerad att gå in i klinisk fas II nästa år.

När: 23 november kl. 13.00
Var: Redeye Life Science Day

Redeye Life Science Day är ett livesänt investerarevent där företag får möjlighet att kort pitcha sina verksamheter, följt av en 20 minuters frågestund. Det finns också möjligheter till enskilda möten med bolagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

About Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68