REG

Lipigon beviljas USA-patent för behandling av kardiometabola sjukdomar

Det svenska läkemedelsbolaget Lipigon Pharmaceuticals ("Lipigon") tillkännager idag att de har beviljats ett patent av det amerikanska patentverket (USPTO, US Patent and Trademark Office) för läkemedelskandidaten Lipisense® avseende behandling av kardiometabola sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar samt metabola tillstånd som typ 2-diabetes).

Lipigon har fått slutgiltigt godkännande från USPTO för sin banbrytande metod att rikta in sig på ANGPTL4-proteinet med hjälp av RNA-läkemedlet Lipisense® för behandling av kardiometabola sjukdomar.

Lipisense® är en läkemedelskandidat för behandling av sjukdomar som innebär onormalt höga nivåer av fetter i blodet, främst triglycerider, och är en first-in-class-behandling med en unik verkningsmekanism. Förhöjda nivåer av triglycerider i blodet är en riskfaktor för flera sjukdomar och Lipisense® har i prekliniska och kliniska studier visat sig sänka dessa nivåer.

Det amerikanska patentet, 17/667,449, skyddar användningen av antisense-oligonukleotider som riktar in sig på specifika sekvenser av ANGPTL4-mRNA för att minska ANGPTL4-uttrycket som en behandling av kardiometabola sjukdomar. Det handlar om sjukdomar som fetma, diabetes, högt kolesterol, hypertriglyceridemi (HTG, Hypertriglyceridemia), dyslipidemi, pankreatit, metaboliskt syndrom och familiär kylomikronemi (FCS, Familiar Chylomicronemia Syndrome). Patentet är giltigt fram till år 2039.

"Att säkra ett amerikanskt patent för behandling av kardiometabola sjukdomar är en betydande prestation för Lipigon. Det är ett viktigt steg för att skydda de immateriella rättigheterna för Lipisense®-programmet. Med tanke på att USA är världens största läkemedelsmarknad är denna utveckling av stor strategisk betydelse för vårt bolag", säger Lipigons vd Stefan K. Nilsson.

Tidigare i år slutförde Lipigon framgångsrikt kliniska fas I-studier för Lipisense® och bolaget förbereder sig nu för kliniska fas II-studier.

Om Lipisense®
Lipisense® är en läkemedelskandidat inom RNA-terapi som förhindrar cellerna från att producera det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4 i levern genom att förstöra det proteinkodande RNA:et innan målproteinet hinner bildas. Genetiska data visar att ANGPTL4 utgör en oberoende riskfaktor för både hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense® mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68