REG

Lipigon publicerar bokslutskommuniké 2023

I dag publicerar Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2023. Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt att ladda ned på bolagets webbplats lipigon.se. Nedan följer en sammanfattning.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 10 oktober tillkännagav Bolaget att det beviljats ett patent av det amerikanska patentverket (USPTO, US Patent and Trademark Office) för läkemedelskandidaten Lipisense® avseende behandling av kardiometabola sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar samt metabola tillstånd som typ 2-diabetes).
  • Den 13 november lämnade Bolaget in ansökan om klinisk prövning fas II för sin blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense®.
  • Den 23 november rapporterade Bolaget att den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense® med statistiskt säkerställd signifikans minskar koncentrationen av målproteinet ANGPTL4 i blodet hos friska försökspersoner.
  • Den 18 december meddelades utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsoptionsinnehavare utnyttjade 46 406 635 teckningsoptioner, motsvarande cirka 91 procent av antalet utestående teckningsoptioner.

Finansiell översikt

tkr

2023
Okt-dec

2022
Okt-dec

2023
Jan-dec

2022
Jan-dec

Nettoomsättning

-

-

16 407

-

Rörelseresultat

-7 793

-9 216

-12 371

-37 742

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

-0,09

-0,45

-0,19

-2,57

Likvida medel

31 927

9 637

31 927

9 637

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 1 februari meddelade Bolaget att CombiGene AB (publ) har beslutat att avsluta licensavtalet för dystrofiprojektet P2.
  • Den 7 februari meddelade Bolaget att Läkemedelsverket har godkänt ansökan om fas II-studien för Lipisense®.

VD har ordet

När vi reflekterar över 2023 kan vi konstatera att det varit ett år av betydande framgångar och vetenskapliga framsteg för Lipigon, vilket banar väg för en ännu mer lovande framtid. Höjdpunkten under det sista kvartalet var det framgångsrika resultatet från nyttjandet av våra teckningsoptioner av serie TO2. Med en teckningsgrad på nära 91 procent blev det tydligt att stödet från våra investerare är starkt, vilket lägger en stabil grund för 2024. Vi går in i 2024 med optimism och förväntan, redo att fortsätta skapa historia för Lipigon.

Årets stora genombrott var utan tvekan genomförandet av fas I-studien för Lipisense®, som visade på positiva resultat och markerade ett avgörande steg mot vår mission att förbättra patienternas liv. Denna milstolpe har fört oss till nästa fas av vår forskningsresa, där vi, med det nyligen erhållna godkännandet från Läkemedelsverket, nu står redo att inleda fas II-studien. Vår beredskap bygger på omfattande förberedelser och gediget arbete från vårt kliniska team, och vi planerar att snart inleda screening av de första patienterna.

Med de positiva fas I-resultaten i ryggen har vi stora möjligheter att visa på signifikanta behandlingseffekter i en viktig patientgrupp. Att lyckas med detta skulle inte bara bekräfta vår förmåga att adressera kardiometabola sjukdomar utan också stärka vår unika position som det första bolaget i världen att genomföra kliniska prövningar med en ANGPTL4-hämmare.

En varm rekommendation är att läsa intervjuerna med vår Chief Development Officer Stefan Pierrou som ger en översikt av den nyligen godkända fas II-studien, och Clinical Scientist Fredrik Landfors, som delar insikter om upptäckterna kring målproteinet ANGPTL4. Deras djupgående kunskap lyfter fram den expertis som driver vår forskning framåt.

Under året har vi också stärkt vår internationella närvaro genom vårt samarbete med Leaderna Therapeutics Ltd. (Leaderna) i Kina, vilket är ett viktigt steg för att utöka vår globala räckvidd och påskynda utvecklingen av Lipisense® på den kinesiska marknaden. Vi beviljades även ett amerikanskt patent för behandling av kardiometabola sjukdomar med Lipisense®, vilket ytterligare bekräftar vår ledande position och vårt engagemang för innovation.

Under 2024 fokuserar vi på att fördjupa utvecklingen av våra övriga projekt utöver Lipisense®. Nyligen återgick projekt 2 (P2), ett genterapiprojekt för behandling av lipodystrofi, till oss efter CombiGenes beslut att avsluta licensavtalet. Medan P2 för närvarande inte är i fokus för vidare utveckling, fortsätter vi arbetet med våra andra projekt. Inom projekt 4, Lungskada, ser vi stora möjligheter med Lipisense® och dess systersubstanser, där evidens understryker potentialen i ANGPTL4-hämning för behandling av allvarlig lunginflammation. Vi planerar avgörande studier som vi hoppas kunna genomföra under senare delen av året. Samma engagemang och utvecklingstakt gäller för projekt 3, Dyslipidemi.

Som aktieägare i Lipigon är du en del i vår strävan att förbättra livet för miljontals patienter världen över som lider av lipidrelaterade sjukdomar. Tack vare årtionden av forskning har vi inte bara ökat kunskapen om dessa sjukdomar utan också banat väg för nya behandlingar. Nu närmar vi oss möjligheten att använda denna kunskap för att skapa behandlingar som gör skillnad i patienters liv över hela världen. 

Umeå, 22 februari 2024
Stefan K. Nilsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av tre aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68