REG

Lipigon publicerar årsredovisning för 2021

Lipigon Pharmaceuticals AB publicerar bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida, lipigon.se.

”När vi summerar 2021 så är det med stolthet jag kan säga att vi i vårt huvudprojekt Lipisense betat av alla prekliniska utvecklingssteg och nu går in i kliniska prövningar. Troligtvis kommer vi redan i Fas I kunna utläsa behandlingseffekter – inte bara bestämma dos och tolerabilitet. Kan vi se tydliga effektmått tidigt i den kliniska utvecklingsprocessen så innebär det en substantiell riskminimering.

Lipigon är ett projektportföljsbolag och för närvarande har vi ytterligare tre aktiva projekt där vi också tagit betydande steg under året. Nu lägger vi 2021 till handlingarna och ser med tillförsikt fram mot resten av 2022”, säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68