REGMAR

Ytterligare en möjlig applikation för LC-Tecs teknik

LC-Tecs teknik har visat sig vara användbar inom ytterligare ett område. Skyddsglasögon blir allt mer avancerade inom flera branscher och så även inom medicin. Där används de vid olika kliniska behandlingar och efterfrågan på bättre lösningar ökar.

Sciton, Inc. är ett amerikanskt medicinteknikbolag som bildades 1997. De är marknadsledande inom laser- och ljusteknik och erbjuder sofistikerade behandlingssystem. Genom att använda LC-Tecs produkter i skyddsglasögon som synkroniseras med systemet förbättras nu läkarnas utrustning ytterligare. LC-Tec har under 2020 arbetat tätt tillsammans med Sciton för att identifiera den optimala lösningen för deras unika glasögon. Produktutvecklingen blev nyligen klar med lyckat utfall och Sciton har lagt sin första volymorder. Intäkterna från denna kund beräknas initialt uppgå till ca 0,5 Mkr per år.

"Vi letar ständigt efter nya applikationer för vår unika teknik och produktionskunskap. Detta är ytterligare ett exempel på hur vi kan bredda vårt erbjudande med fler produkter och därmed öka vår marknadsnärvaro.", säger Jesper Osterman, VD vid LC-Tec Displays AB.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2021 kl. 8:30 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman

VD

LC-Tec Displays AB

Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371