REGMAR

LC-Tecs samarbetspartner och distributör Lightspeed Design Inc. indragen i patenttvist i Tyskland

Inom produktområdet 3D säljer LC-Tec Displays AB den patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® till det amerikanska företaget Lightspeed Design Inc. Den utgör grundkomponenten i Lightspeeds 3D-system DepthQ®, vilket de i sin tur via distributörer säljer för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden.

En av Lightspeeds produkter, DepthQ® CineBright® som har hög ljuseffektivitet och är avsedd för större biografdukar, är nu föremål för ett interimistiskt försäljningsförbud utfärdat av en domstol i Tyskland. Lightspeeds konkurrent RealD Inc. hävdar att produkten gör intrång på ett av deras patent. Lightspeeds produkt skiljer sig dock från RealDs produkt och Lightspeed har patent utfärdade på sin teknik. Lightspeed kommer att analysera och snabbt svara på anklagelserna om patentintrång och agera för att få det tillfälliga förbudet upphävt. Rättsprocessen kan emellertid dra ut på tiden. För LC-Tec innebär detta minskad försäljning inom det aktuella produktområdet under en tidsperiod vars längd är svår att förutse. Förbudet gäller enbart DepthQ® CineBright® i Tyskland och det konventionella DepthQ®-systemet med högre försäljningsvolymer omfattas överhuvudtaget inte.

För tydlighets skull informeras även om att LC-Tec inte är indragen i någon patenttvist.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79
Mail: [email protected]

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 kl. 8:30 CET.

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal, "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371