REGMAR

LC-Tec tecknar nytt strategiskt viktigt ramavtal

LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB, sedan flera år tillbaka utvecklat sin unika teknik så att den kan nyttjas i flera applikationer för att få utväxling på det kapital som investerats och den patenterade tekniken. En sådan viktig och kommersiellt växande applikation är smarta glasögon. Ett tätt samarbete med ett stort internationellt företag, har nu lett till att LC-Tec och företaget tecknat ett ramavtal för utveckling av produkter inom detta område. LC-Tec ser goda möjligheter till att avtalet kommer leda till framtida leveransmöjligheter och stärker LC-Tec's position inom detta tillväxtområde.

Inga ytterligare detaljer offentliggörs då samarbetet är sekretessbelagt av konkurrensskäl.

Denna information är sådan information som LC-Tec Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2023, klockan 14:00 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371