REG

LC-Tec meddelar sista dag för handel med BTA

LC-Tec Holding AB:s ("LC-Tec" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier, som kommunicerades den 21 februari 2024, har nu registrerats av Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 20 maj 2024 och att stoppdag är den 22 maj 2024. Aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 24 maj 2024.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bolaget till 64 990 751 aktier och aktiekapitalet till 6 611 955,84 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
+46 70-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371