MAR

LC-Tec lämnar in patentansökan avseende ny produkt inom affärsområdet kamera

LC-Tecs planerade tillväxtresa är baserad på att erbjuda marknaden tekniskt avancerade produkter. Som en del av denna har företaget lämnat in en patentansökan till den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten avseende en ny produkt inom affärsområdet kamera.

Ansökan beskriver designen för ett LC-baserat diffusionsfilter, även kallat mistfilter, som vid lyckad utveckling skulle innebära en ny produktgrupp för företaget. Denna typ av effektfilter används främst vid filmning och är bl.a. populära inom biografindustrin och skulle ytterligare öka företagets exponering mot denna marknad.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 8:30 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman

CTO

LC-Tec Displays AB

Tel: 0243-79 40 78

Mail: [email protected]

Paula Bergman

CEO

LC-Tec Display AB

Tel: 0243-79 40 75

Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371