REGMAR

LC-Tec Holding gästar Småbolagspodden

I det senaste avsnittet av Småbolagspodden berättar LC-Tec Holding ABs vd Paula Bergman och styrelseordförande Ingvar Andersson om hur man ska möta en ökad efterfrågan på bolagets optiska komponenter – komponenter som förbättrar funktionaliteten i bland annat professionella videokameror och smarta glasögon.

LC-Tec är ett teknikbolag baserat i Borlänge. Bolaget utvecklar optiska komponenter baserade på så kallad flytande kristallteknologi (eng. Liquid Crystal – LC). Dessa komponenter möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus, vilket bland annat används för visning av 3D filmer på biografer, i professionella videokameror och i smarta glasögon.

LC-Tec har delat in sin verksamhet i fyra affärsområden: kamera, smarta glasögon, 3D och R&D, där de två förstnämnda utgör prioriterade tillväxtområden.

– Inom området kamera är våra kunder tillverkare av avancerade kameror som till exempel används vid filminspelningar. Smarta glasögon inkluderar produkter inom AR och medicinska tillämpningar, förklarar Paula de prioriterade områdena och fortsätter:

– Inom R&D jobbar vi brett för att hitta nya applikationsområden för våra produkter. Det är ett strategiskt viktigt område för att hitta nya verksamhetsgrenar i framtiden.

Bolaget verkar idag på en världsmarknad där 97 procent av det man omsätter går på export. Efter en lång period av teknologisk utveckling står man nu redo att möta en kraftigt ökad efterfrågan där prototyper ska översättas i volymproduktion.

– Det vi ser framför oss nu är att fler och fler kunder går från prototypleveranser till reguljära leveranser. Det här kommer innebära rejält ökade volymer, både vad gäller antal och omsättning. Vi håller på med en anpassning av företaget för att klara av denna omställning, det gäller såväl produktionsutrustning och lokaler som personal, förklarar Ingvar Andersson.

Enligt Ingvar drabbades LC-Tec relativt hårt av corona-pandemin då bland annat kundsegmentet 3D-biografer föll ifrån helt, men han upplever att investeringar som tidigare skjutits på framtiden nu återigen ses över och aktiveras. Samtidigt ser han inga stora direkta problem med den rådande komponentbristen i världen.

– Även om pandemin drabbade oss hårdast inom 3D-biografer så innebar den också att kunder inom övriga affärsområden senarelade introduktioner av nya produkter. Det är därför tiden från prototypleverans till reguljär leverans skjutits framåt. Komponentbristen drabbar inte oss direkt, men kunder inom exempelvis smarta glasögon har drabbats, vilket också fördröjt deras behov av våra komponenter.

I takt med att aktiviteten hos kunderna kommit igång igen har också nya applikationsområden för tekniken blivit mer tydliga.

– Vi utvärderar ständigt nya områden där tekniken kan appliceras. Ett område som medicinsk användning av smarta glasögon tror vi kommer få en mycket framträdande roll framåt, säger Paula.

På frågan om varför man ska investera i LC-Tec svarar hon kort:

– LC-Tec kommer växa rejält de kommande åren.

Ingvar utvecklar och betonar framförallt de trender som driver efterfrågan.

– Filmindustrin växer och växer och det blir mer och mer filmat material runtom i världen och för det behöver man bra kameror. Marknaden för augmented reality är bara i sin linda och inom medicinska tillämpningar kommer det också växa. Vår framtid är ljus brukar vi säga skämtsamt.

Lyssna på hela avsnittet här: https://open.spotify.com/episode/3Rm4ktpi1Jvfct499VtOwK?si=_WbJTiA2TT-9oIAx4GlSIA

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 16:45 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Paula Bergman

CEO

LC-Tec Displays AB

Tel: 0243-79 40 75

Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om
LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371