LC-Tec Displays AB erhåller finansiellt stöd från Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova), en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, har inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" beviljat LC-Tec Displays AB bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet.

Vinnova bedömer att projektet bygger på en innovation med stor potential och att LC-Tecs resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Totalt erhåller LC-Tec 1 831 000 kr i stöd och medfinansierar dessutom projektet med motsvarande belopp. Projektet kommer att starta omgående och pågå under 18 månader och medför att utvecklingen inom det prioriterade produktområdet Smarta glasögon accelereras.

Borlänge den 21 mars 2019

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79
Mail: [email protected] 

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 8:45 CET.

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371