LC-Tec Display AB erhåller stororder

Som kommunicerats i tidigare kvartalsrapporter har LC-Tec under 2016 och 2017 arbetat med ett större utvecklingsprojekt. Projektet har avsett förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet och har bedömts att potentiellt kunna leda till framtida leveranser.

Nyligen lade kunden bakom detta utvecklingsprojekt en stororder på den förbättrade produkten. Ordervärdet är på motsvarande ca 6,5 Mkr med leveranser planerade under perioden maj 2018 till februari 2019.

Borlänge den 28 mars 2018

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Displays AB
Tel: 0243-79 40 70
Mail: [email protected]

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal, "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371