REG

Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 17 maj 2024 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:

  • Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
  • Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
  • Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer.
  • Att fortsätta stämman den 19 juni kl 10.00 för att bereda valberedningen ytterligare möjlighet att föreslå kandidater som styrelseledamöter

För mer information, vänligen kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
Tel: 070-511 46 27
Email: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371