LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2019

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 Mkr (5,6 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,9 Mkr (1,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (0,08 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,0 Mkr (9,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (1,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (1,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (0,07 kr).

Väsentliga händelser i sammandrag

 • Inom produktområdet Kamera levererades förbättrade prover och de flesta av världens ledande kameraföretag har i nuläget PolarView®-filter för utvärdering. Ett av dessa företag lade tidigare i år en beställning på skräddarsydda prototyper och även dessa levererades ut under kvartalet.
 • Fortsatta prototypleveranser gjordes till den tillverkare av AR-glasögon med vilken ett mer omfattande samarbete inleddes under förra året.
 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var god och i nivå med föregående kvartals. De flesta systemen levererades till distributörer i Europa och Mellanöstern.

VD-ord

Det är glädjande att kunna konstatera att intresset för vårt patenterade PolarView®-filter är stort bland kameraföretagen. Vi har satsat långsiktigt på kontinuerlig produktutveckling och filtrets prestanda har förbättrats markant jämfört med den ursprungliga versionen som lanserades för fyra år sedan. Detta har uppmärksammats av branschen och i nuläget har ett tiotal världsledande tillverkare prover för utvärdering, och vissa av dem har även beställt skräddarsydda prototyper för att kunna integrera filtret i sina produkter. Filtret förenklar fotografens vardag och ökar möjligheten att ta bättre filmer, vilket gör våra kunders produkter mer konkurrenskraftiga. Ledtiden från första kontakt till serietillverkning är ofta mycket lång, men att få leverera prototyper är ett viktigt steg på vägen. Vi ser nu fram emot återkoppling från pågående tester och det fortsatta arbetet mot ökade leveransvolymer.

Jesper Osterman
VD

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2019 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport: 25 oktober, 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson                   
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 8:30 CET.

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371