Delårsrapport 6 månader

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,9 Mkr (2,2 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (-1,0 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,3 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kr (-0,06 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,2 Mkr (4,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,2 Mkr (2,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,1 Mkr (-2,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 kr (0,13 kr).

Andra kvartalet i sammandrag

 •  Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var högre än föregående kvartals. System levererades till distributörer i Europa, Asien och Sydamerika.
 • Aputure, LC-Tecs kund inom produktområdet Kamera, lade under perioden en ny order på PolarView®-filtret. Ordervärdet är på motsvarande 1,0 Mkr med leveranser planerade under perioden maj till september 2017. En första del av denna order levererades under andra kvartalet. Dessutom erhölls en mindre order från en annan kund som tidigare under året har utvärderat prover av PolarView®-filtret. Värdet på denna order är 0,2Mkr och leverans beräknas ske under årets tredje kvartal.
 • LC-Tec och SKUGGA Technology AB demonstrerade prototyper av nästa generations automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan, världens största AR+VR-evenemang, i Santa Clara (USA) i juni.

Händelser under andra kvartalet

Produktområde: 3D
LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i 3D-systemet DepthQ® som marknadsförs och distribueras exklusivt genom samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA). Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden.

Försäljningen under årets andra kvartal var högre än föregående kvartals. De flesta systemen levererades till distributörer i Europa och Asien, men noterbart är också att system för första gången levererades till Sydamerika. Leveranserna inkluderade enheter av det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ® CineBright™. Precis som det konventionella 3D-systemet DepthQ® baseras denna produkt på LC-Tecs PolarSpeed®-teknik och använder ljusåtervinning vilket resulterar i väsentligt högre ljuseffektivitet. Detta krävs för att kunna visa 3D-film med god ljusstyrka på de större biografdukarna. Lightspeed och LC-Tec deltog vid den viktiga biografmässan CineEurope i Barcelona (Spanien) i juni.

Produktområde: Kamera
Arbetet inom detta produktområde fokuserades vidare mot delområdet ND-filter (eng. "Neutral Density"). ND-filter, även kallade gråfilter, reducerar ljusmängden som når kamerasensorn och är av stor betydelse för viss kreativ fotografering, t.ex. när fotografen önskar att bakgrunden ska bli oskarp och intresset ska fokuseras mot huvudmotivet och därför fotograferar med stor bländaröppning. De filter som används idag är baserade på glas med olika fasta gråskalenivåer. Om fotografen vill ändra gråskalenivå måste således ett filter bytas ut mot ett annat. Den främsta kundnyttan med ett LC-baserat ND-filter är att man med ett och samma filter kan erhålla ett i princip oändligt antal gråskalenivåer. Det kontrolleras elektroniskt vilket enkelt möjliggör fjärrstyrning och ändringen från en nivå till en annan är mycket snabb.

Som tidigare kommunicerats levererades i början av året den första volymordern av LC-Tecs nyutvecklade och patenterade ND-filter PolarView®. Leveransen gick till samarbetspartnern Aputure (Kina) som i sin tur integrerar filtret i en innovativ linsadapter för videokameror. Aputure lanserade linsadaptern i mars och produkten, som främst riktar sig till videofotografer, blev därmed den första i sitt slag på marknaden. Produkten blev väl mottagen och erhöll goda recensioner. Då efterfrågan efter lanseringen var stor lade Aputure i april en ny order på PolarView®-filtret. Ordervärdet är på motsvarande 1,0 Mkr med leveranser planerade under perioden maj till september 2017. En första del av denna order levererades under andra kvartalet.

Under kvartalet erhölls dessutom en mindre order från en annan kund som tidigare under året har utvärderat prover av PolarView®-filtret. Värdet på denna order är 0,2 Mkr och leverans beräknas ske under årets tredje kvartal.

Andra kameraapplikationer inkluderar industrikameror och maskinseende, och förutom PolarView®-filtret bedöms ett flertal LC-baserade produkter som potentiellt intressanta för dessa applikationer.

Produktområde: Smarta glasögon

ND-filter baserade på LC-Tecs patenterade PolarView®-teknik som används inom produktområdet Kamera kännetecknas av uniformt ljusgenomsläpp över ett brett intervall av betraktningsvinklar. En version av denna teknik som möjliggör högre ljusgenomsläpp i det fullt öppna läget realiserades under föregående år och bedöms kunna vara lämplig för användning i olika Smarta glasögon, bl.a. i de dimbara solglasögonen SKUGGA som samarbetspartnern SKUGGA Technology AB för närvarande utvecklar. Glasögonen kommer att erbjudas med ljussensorer för självreglerande ljusgenomsläpp, vara app-kontrollerade via Bluetooth, samt kunna laddas induktivt. SKUGGA planerar för produktlansering under 2018.

Under senaste tiden har begreppet AR-glasögon (eng. "Augmented Reality", "förstärkt verklighet") blivit aktuellt. AR-glasögon är avsevärt mer avancerade än dimbara solglasögon då de överlagrar en datorgenerad virtuell värld på det vanliga synfältet. Tekniken har skapat ett enormt intresse och har många tillämpningsområden. Många aktörer, inklusive stora konsumentelektroniktillverkare, utvecklar nu denna typ av glasögon. Redan idag används AR-glasögon framgångsrikt inom olika industrier. LC-Tecs varierbara filter bedöms kunna bli en viktig komponent i vissa AR-glasögon då de kan reglera ljusgenomsläppet från omvärlden och på så sätt medverka till att blandningsförhållandet mellan den verkliga och den virtuella världen blir optimalt.

LC-Tec och SKUGGA demonstrerade prototyper av nästa generations automatiskt dimbara solglasögon, baserade på LC-Tec PolarView®-filter, vid AWE-mässan i Santa Clara (USA) i juni. Mässan är världens största AR+VR-evenemang och gav god exponering mot potentiella kunder inom produktområdet Smarta glasögon.

Då varierbara filter för smarta glasögon behöver vara böjbara krävs att tillverkningen sker på plastsubstrat istället för på de glassubstrat som normalt används. Diskussioner med den sedan tidigare identifierade potentiella kontraktstillverkaren intensifierades ytterligare under perioden.

Övrigt
LC-Tec erhöll som tidigare kommunicerats under 2016 en order på ett större utvecklingsprojekt. Projektet avser förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Kunden lade i april en kompletterande order avseende vidare produktoptimering. Ordern är värd motsvarande ca 0,4 Mkr och slutleverans beräknas ske i januari 2018. Projektet bedöms kunna leda till framtida leveranser.

LC-Tec Holding ABs dotterbolag LC-Tec Displays AB tecknade under perioden avtal om att förvärva andelar i ett kommanditbolag. Bolaget är vilande, och kommer att likvideras. Affären förväntas under 2017 ge finansiella intäkter om 3,3 Mkr, och belastas med skatt om 2,3 Mkr genom reducerad uppskjuten skattefordran. Affären medförde under andra kvartalet ett resultattillskott om 1,0 Mkr efter skatt, och kommer att leda till ett tillskott av likvida medel om 3,3 Mkr senare under året.

Rapporttillfällen
Under verksamhetsåret 2017 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport: 27 oktober, 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

LC-Tec och SKUGGA Technology AB demonstrerade prototyper av nästa generations automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan, världens största AR+VR-evenemang, i Santa Clara (USA) i juni. SKUGGA®-glasögonen är baserade på LC-Tecs PolarView®-filter, vilket möjliggör elektronisk kontroll av linsernas ljusgenomsläpp. SKUGGA planerar för produktlansering under 2018.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371