REG

LC-Tec Holding AB offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2022

LC-Tec Holding ABs årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.

Vid jämförelse med den bokslutskommuniké som publicerades den 24 februari 2023 har följande justeringar genomförts i årsredovisningen:

  • Den sedan tidigare aktiverade skattefordran om 4,4 MSEK har av försiktighetsskäl skrivits ned till noll. Koncernens resultat påverkas i motsvarande omfattning.
  • Viss del av koncernens nettoomsättning för bokföringsåret 2022 har i samband med upprättandet av årsredovisningen klassificerats om till Övriga rörelseintäkter. Totala intäkter är oförändrade.
  • Vissa poster i kassflödesanalysen har omklassificerats. Årets kassaflöde är oförändrat.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Olle Westblom

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-0243 033

Mail: [email protected]

Detta är LC-Tec

LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC). Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla retardrar och informationsdisplayer.

Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371