Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2017

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.

I koncernens kassaflöde har vissa poster rubricerats annorlunda i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén. Årets kassaflöde är emellertid samma i såväl årsredovisning som kommuniké.

 

LC-Tec Holding AB Tunavägen 281, SE-781 73 Borlänge Sweden Tel: +46 243 79 40 70 Email: [email protected] Web: www.lc-tec.se

Borlänge den 30 april 2018

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

 

Om LC-Tec 
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC- baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371