Ny verkställande direktör i Krona Public Real Estate AB

Styrelsen för Krona Public Real Estate AB ("Krona") har utnämnt Sven Hegstad till ny verkställande direktör med tillträde den 30 maj 2022. Sven kommer att ersätta Oskar Wigsén som har valt att lämna sin position i Krona men kommer att fortsätta i en administrativ roll i bolaget samt med andra uppdrag inom Pareto Business Management.

Sven har varit ansvarig för fastighetsförvaltningen i Krona sedan bolagets bildande och är vd för Pareto Business Management AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +47 (0) 22 01 58 80

[email protected] 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 31 mars 2021.


Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]