Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - mars 2022

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 20221

  • Hyresintäkterna uppgick till 16 845 tkr
  • Driftnettot uppgick till 15 746 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 93,5 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 343 tkr
  • Periodens resultat uppgick till 30 238 tkr motsvarande 6,7 kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 146 tkr
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-03-31 till 1 493 189 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 63,2 %
  • NRV per aktie uppgick till 119,7 kr
  • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,2 %

1Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021 varför jämförelseperiod saknas

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 
Oskar Wigsén, vd, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
[email protected] 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com 


Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]