Krona Public Real Estate AB bokslutskommuniké 1 juli - 31 december 2021

Koncernen har utvecklats enligt plan och bedrivs i oförändrad inriktning. Till årsstämman lämnar styrelsen förslag på utdelning om 6,50 kr per aktie motsvarande en direktavkastning om 6,5 % på noteringskursen.

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 20211

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 912 tkr
 • Driftnettot uppgick till 15 206 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 95,6 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 907 tkr
 • Periodens resultat uppgick till 16 433 tkr motsvarande 3,7 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 385 tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-12-31 till 1 398 041 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 64,8 %
 • NRV uppgick till 112,8 kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,4 %

Perioden 1 juli - 31 december 20211

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 913 tkr
 • Driftnettot uppgick till 29 103 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 94,1 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 502 tkr
 • Periodens resultat uppgick till 21 860 tkr motsvarande 4,9 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 496 tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-12-31 till 1 398 041 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 64,8 %
 • NRV per aktie uppgick till 112,8 kr per aktie
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,2 %

1Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021 varför jämförelseperiod saknas

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

 

Oskar Wigsén, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected] 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se  och www.spotlightstockmarket.com 


Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]