Stort intresse för nya bostadsföretaget KlaraBo som satsar på hyresbostäder i tillväxtregioner

Det nystartade bostadsföretaget KlaraBo breddade nyligen sin ägarbas och tog in 65 miljoner kronor. Affärsidén är att uppföra hyresrätter i orter i tillväxtregioner. - Intresset att vara med i bolaget har varit mycket stort och vi fick in både mer kapital och fler investerare än vi hade räknat med, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis.

KlaraBo bildades mot slutet av 2016 av Mats Johansson, ordförande och storägare i det noterade Malmöbolaget ZetaDisplay. Mats är idag huvudägare och ordförande i KlaraBo.

Övriga två bakom bolaget är Anders Pettersson och Andreas Morfiadakis. Anders Pettersson har bland annat tidigare varit koncernchef för Thule och Hilding Anders. Andreas Morfiadakis, idag VD för KlaraBo, var under flera år vice VD och CFO för Victoria Park.

Nyligen utökade KlaraBo ägarkretsen och tog in 65 miljoner kronor. Bland de nya ägarna finns bland andra fastighetsprofilerna Bo Forsén och Lennart Sten.

- Bostadsbristen är utbredd i hela landet och det finns för få hyresbostäder, säger Andreas Morfiadakis. Vår affärsidé är att uppföra ytsmarta och attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror. Vi ska förvärva markområden i orter i tillväxtregioner och där uppföra egenutvecklade, unika KlaraBo-hus av hög kvalitet. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år.

KlaraBo äger idag inte någon egen mark, men har för tillfället en nära dialog med flera skånska kommuner. KlaraBo är välfinansierat och kapitalet ska primärt användas till att förvärva mark och uppföra de första fastigheterna. Därefter har bolaget som mål att genomföra en börsnotering under 2018.

Finansiell rådgivare vid den nyligen genomförda nyemissionen var Stockholm Corporate Finance.

För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo, 0761-33 16 61. 

Om KlaraBo

KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter på natursköna områden i orter i tillväxtregioner och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 - 5 000 lägenheter inom fem till sju år. 


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61