REG
KlaraBo utser Urban Ottosson till interim CFO samt förstärker ledningsgruppen med HR-ansvarig Maria Lindén KlaraBo har utsett Urban Ottoson till interim CFO. Urban har lång erfarenhet från rollen som CFO i flera börsnoterade bolag såsom, Hexpol, Ependion (Beijer Electronics), Lammhult...
REG
KlaraBo appoints Urban Ottosson as interim CFO and strengthens the management team with HR Manager Maria Lindén KlaraBo has appointed Urban Ottosson as interim CFO. Urban has extensive experience in the role of CFO in several publicly traded companies such as Hexpol, Ependion (Beijer Elect...
REG
KlaraBo förlänger befintligt lån om 365 Mkr till hösten 2026 KlaraBo har förlängt ett befintligt lån om 365 Mkr till hösten 2026. Kreditmarginalen i lånet understiger KlaraBos nuvarande genomsnittliga kreditmarginal och samtidigt förlängs...
REG
KlaraBo extends existing loan of SEK 365 million to autumn 2026 KlaraBo has extended an existing loan of SEK 365 million until the autumn 2026. The credit margin in the loan is below KlaraBo's current average credit margin and at the same tim...
REG
Jonas Rosengren lämnar rollen som CFO på KlaraBo Jonas Rosengren har meddelat att han kommer lämna sin roll som CFO. KlaraBo och Rosengren har kommit överens om att han lämnar sin befattning med omedelbar verkan. Processen med...
REG
Jonas Rosengren leaves his role as CFO at KlaraBo Jonas Rosengren has announced that he will leave his role as CFO. KlaraBo and Rosengren have agreed that he will leave his position with immediate effect. The process of finding...
REG
Valberedning utsedd inför KlaraBos årsstämma 2024 I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021 ska Klarabos valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedd...
REG
Nomination Committee appointed for KlaraBo's Annual General Meeting 2024 In accordance with the instruction to the Nomination Committee resolved by the Annual General Meeting 2021, The Nomination Committee shall include members selected by each of the...
Inbjudan - resultatpresentation tredje kvartalet KlaraBo publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023 torsdagen den 26 oktober kl. 08:00 och bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens samma dag kl. 0...
Invitation - presentation of third quarter results KlaraBo will publish its interim report for the third quarter of 2023 at 8:00 a.m. (CEST) on Thursday October 26, and will hold a webcast presentation and conference call at 09:0...
KlaraBo hyr ut 1 600 kvm till Malmö Stad KlaraBo har tecknat ett femårigt hyresavtal omfattande 1 600 kvm med Malmö Stad på Norra Bulltoftavägen 63. Fastigheten ligger i centrala Malmö och är fullt uthyrd i och med förh...
KlaraBo rents out 1,600 sqm to Malmö Stad KlaraBo has signed a five-year lease agreement for 1,600 sqm with Malmö Stad at Norra Bulltoftavägen 63. The property is located in Malmö city center and is, with the signing of...
REG MAR
Q2 Delårsrapport januari-juni 2023 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023 April - Juni • Intäkterna för kvartalet uppgick till 149,7 mkr (120,3), en ökning med 24,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregåe...
REG MAR
Interim report 1 January - 30 June 2023 April - June • Revenue for the quarter amounted to SEK 149.7 million (120.3), a year-on-year increase of 24.4 per cent. • The Group's net operating income amounted to SEK 95.7 m...
Inbjudan - resultatpresentation andra kvartalet KlaraBo publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2023 fredagen den 14 juli kl. 08:00 och bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens samma dag kl. 09:00....
Invitation - presentation of second-quarter results KlaraBo will publish its interim report for the second quarter of 2023 at 8:00 a.m. (CEST) on Friday July 14, and will hold a webcast presentation and conference call at 09:00 a....
KlaraBo hyr ut 400 kvm kontorslokaler till Isolerab i Borlänge KlaraBo har tecknat ett tvåårigt hyresavtal omfattande 400 kvm kontorslokaler till Isolerab på Sveagatan i Borlänge. Det årliga hyresvärdet uppgår till 0,5 Mkr och avtalet löper...
KlaraBo rents out 400 sqm of office space to Isolerab in Borlänge KlaraBo has signed a two-year lease agreement for 400 sqm of office space with Isolerab at Sveagatan in Borlänge. The annual rental value amounts to SEK 0.5 million, and the agre...

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61