Pressmeddelanden

REG
KlaraBo continues repurchase of own shares In accordance with the authorisation from the annual general meeting on 3 May 2024, the board of KlaraBo Sverige AB has resolved to continue its buyback program of its own shares...
REG
KlaraBo fortsätter återköp av egna aktier Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2024 har styrelsen för KlaraBo Sverige AB beslutat att fortsätta sitt återköpsprogram av egna aktier på samma villkor som till...
REG
Årsstämma i KlaraBo Sverige AB den 3 maj 2024 Årsstämma i KlaraBo Sverige AB ägde rum fredagen den 3 maj 2024. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.klarabo.se. Samtliga...
REG
Annual general meeting of KlaraBo Sverige AB on 3 May 2024 The annual general meeting (AGM) of KlaraBo Sverige AB was held on Friday 3 May 2024. Complete information and documents regarding the AGM's decision can be found on the company'...
REG MAR
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024 • Intäkterna uppgick till 156,7 mkr (142,9), en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. • Driftnettot uppgick till 73,4 mkr (67,4), motsvarande en ö...
REG MAR
Interim report 1 January - 31 March 2024 • Revenue for the quarter amounted to SEK 156.7 million (142.9), a year-on-year increase of 10 per cent. • Net operating income amounted to SEK 73.4 million (67.4), up 9 per cen...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61