Sänker genomsnittliga räntemarginalen och skapar utrymme för vidare tillväxt

KlaraBo har idag tecknat tre- till femåriga refinansieringskrediter om totalt drygt 1 500 MSEK motsvarande 39 procent av den totala lånevolymen. Därutöver har KlaraBo tecknat kreditavtal vilka innebär att bolaget kan utöka sitt låneutrymme på befintliga fastigheter om cirka 780 MSEK. Slutligen har KlaraBo säkrat krediter motsvarande 800 MSEK som ger möjlighet att på kort varsel få tillgång till attraktiv finansiering, till exempel för större förvärv och investeringar.

"Vi har i dag en låg belåningsgrad på cirka 42 procent vilket är en bra bit under taket på 65 procent enligt våra finansiella riskbegränsningar. Vi har sedan tidigare en stark balansräkning med en stor kassa från noteringen. Sammantaget innebär det att vi har ett betydande utrymme för förvärv och investeringar. Genom att använda balansräkningen fullt ut i stället för att gå till kapitalmarknaden skapar vi aktieägarvärde", säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo

Krediterna utgörs av tre- till femårig refinansiering om 1 500 MSEK avseende existerande låneavtal; en säkerställd kreditfacilitet om cirka 780 MSEK på befintliga fastigheter som bolaget kan dra på under en treårsperiod samt 800 MSEK, varav 400 MSEK kan nyttjas i samband med framtida förvärv och 400 MSEK som en revolverande kreditfacilitet. Den årliga löftesprovisionen för krediter som inte används är väsentligt lägre än KlaraBos faktiska lånemarginal.

Krediterna erhålls till en fast räntemarginal till en lägre marginal än KlaraBos nuvarande vilket innebär att den genomsnittliga räntemarginalen sjunker och kreditbindningstiden ökar mot vad som redovisats i bokslutskommunikén för 2021.

Skulle hela låneutrymmet på existerande fastigheter utnyttjas hamnar belåningsgraden på drygt 52 procent.

"Dagens kreditavtal med tre olika banker ser jag som ett bevis för våra goda bankrelationer", säger Andreas Morfiadakis.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61