REG

Rekryterar Jonas Rosengren som ny CFO

KlaraBo rekryterar Jonas Rosengren till posten som ny CFO. Jonas har lång erfarenhet som finanschef och andra ledande positioner i fastighetsbranschen med ansvar för bland annat upplåning, likviditetshantering och finansiell riskhantering.

Jonas Rosengren har bland annat varit finanschef på Hemsö och arbetat med upplåning på bland andra Vasakronan och Riksgälden. Jonas kommer närmast från ett interimsuppdrag inom finansavdelningen på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB.

"Jag är glad att vi lyckats rekrytera en kompetent och erfaren person till posten som CFO på KlaraBo. Efter en snabb expansion och börsnotering under de senare åren tar vi nu nästa steg i vår fortsatta expansion där Jonas kommer att få en nyckelroll i arbetet med att vidareutveckla bolaget och skapa aktieägarvärde", säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

"Jag ser fram emot att ansluta till teamet på KlaraBo och bidra med mina kunskaper och erfarenheter. Det finns en tydlig entreprenörsanda i bolaget som lockar mig och jag ser stora möjligheter att långsiktigt bygga vidare utifrån den grund som lagts", säger Jonas Rosengren.

Jonas Rosengren tillträder sin nya tjänst under andra kvartalet.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61