Nytt antal röster i KlaraBo Sverige AB

Enligt KlaraBos bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att sådan aktie omvandlas till en B-aktie. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie representerar en röst. Under maj månad har på aktieägares begäran sammanlagt 515 000 A-aktier omvandlats till sammanlagt 515 000 B-aktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 131 827 883 aktier i Bolaget varav 16 300 000 A-aktier och 115 527 883 B-aktier. Antalet röster uppgår till 278 527 883. Aktiekapitalet uppgår till 6 591 394,15 kronor.

Malmö den 31 maj 2022

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Denna information är sådan information som KlaraBo Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 08:00 CEST.

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61