Nytt antal aktier och röster i KlaraBo Sverige AB

Antalet aktier och röster i KlaraBo Sverige AB ("KlaraBo" eller "Bolaget") har ökat med 3 214 285 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 13 december 2021, till följd av ABG Sundal Collier AB:s utnyttjande av övertilldelningsoptionen som utfärdades i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 131 827 883 aktier i Bolaget varav 16 815 000 A-aktier och 115 012 883 B-aktier. Antalet röster uppgår till 283 162 883. Aktiekapitalet uppgår till 6 591 394,15 kronor.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Denna information är sådan information som KlaraBo Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 08.00.

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61